Bezejmenná skupina

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 04. 2011

Bezejmenná skupina má v Ostravě už několik let velmi dobré jméno.

BS

"Celá akce proběhla z vlastní iniciativy těch, kdo přišli, aby četli a naslouchali. Pivnice, odjakživa využívaná k lecčemus, stala se na chvíli hájemstvím poezie. A tak jsem se na ně na všechny díval a říkal si, že přece jenom nebude tak zle?"
Lukáš Bárta

Tak se vyjádřil ostravský spisovatel Lukáš Bárta po prvním vystoupení Bezejmenné (tehdy ještě s přídomkem "literární") skupiny v porubské pivnici Frisco, 31. ledna roku 2008. To ještě netušil, že se celá básnická seance toho odpoledne rozroste v něco, čeho se on sám stane nedílnou součástí.

Za necelé tři měsíce se členové skupiny ocitli přičiněním svého tehdejšího profesora a již publikujícího básníka v prostorách nejstaršího fungujícího klubu v Ostravě, v Atlantiku. Jejich debut byl přijat kladně, ihned po vystoupení přislíbili další účast o měsíc později v rámci divadelního festivalu Maják (pořad nesl lehce provokativní název Co zbylo z Májovců aneb Po 150 letech už bez almanachu.). Téhož roku vystoupili také poprvé v Kulturním centru Poruba a následovala série akcí střídavě na obou scénách. Na ně se Bezejmenní rádi vracejí dodnes.

Třetí rok své existence zahájila skupina v již poněkud obměněné sestavě - někteří přibyli, někteří "odbyli" - s mnoha zkušenostmi z nejrůznějších kulturních klubů (namátkou jmenujme pražský klub Krásný Ztráty nebo nyní již zesnulou hostitelku kulturního snažení celé Ostravy - Starou Arénu), vlastní hudební sekcí s názvem Klub Přátel Smíšených Lesů (která za pár měsíců stihla získat třetí místo v soutěži Moravskoslezského Deníku "Muzikant Regionu") a s rodícím se druhým číslem Almanachu BS. Její členové dosáhli za tu dobu i několika vlastních publikačních úspěchů (jmenujme Karla Čížka a jeho debut v almanachu Básnící Třetího Tisíciletí 2, Martina Müllera s publikacemi v literárních časopisech Texty, H_aluze a Nové Břehy, Hoa Nguyen v Revue Labyrint nebo Lukáše Bártu, autora několika básnických sbírek a románu Průvodci). Vznikly rovněž webové stránky, na nichž internetový surfař nalezne ukázky tvorby všech stávajících i někdejších členů (www.bezejmenna.wz.cz).

Nikdo z nich rozhodně nehodlá pustit skupinu k vodě ani v nadcházejících letech. Snad si všichni svorně uvědomují, že se jim už řadu let daří něco, co si bezesporu zaslouží adjektivum zázračné: totiž plnit ostravské komorní scény mladými lidmi, kteří si vždy znovu rádi přicházejí poslechnout verše, povídky či autorskou hudbu, přestože jiných lákadel je všude až až.

-bs-