Přátelské setkání s 1.místopřesedou Senátu ČR

Autor: Ing. Petr Rojíček <p-rojicek(at)volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 02. 2011

Přátelské setkání s 1.místopřesedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou a zástupci Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

Sobotka

Sdružení hornických a hutnických spolků má oficiálně za sebou teprve dva roky činnosti(zaregistrováno v červenci 2009)hlavním cílem je podpora a obnovování hornických a hutnických tradic a zvyků a spolupráce s městy a obcemi při organizování „Setkání hornických měst a obcí“ a navazování spolupráce se zahraničními příbuznými spolky. Obšírně jsem popsal v č.2 ZPRAVODAJE průběh 14.setkání ve Stříbře.Tam se organizátorům poprvé podařilo zajistit záštitu druhého nejvyššího státního činitele v té době předsedu Senátu ČR Přemysla Sobotku. Ten do Stříbra nejenže přijel,ale zúčastnil se slavnostní valné hromady SHHS ČR,mající netradiční průběh a následujícího slavnostního zahájení Setkání….. a nakonec vzal na sebe břímě slavnostního otevření štoly Prokop,kterou v doprovodu členů z různých spolků profáral a dobře se cítě, zdržel se v kolektivu emeritních horníků do pozdních večerních hodin.

Proto jsme asi nebyli moc překvapení, když na SHHM došlo jeho pozvání na přátelské setkání se zástupci SHHS se svým perkmistrem Mir.Šťastným, tentokrát již ve funkci 1.místopředsedy Senátu ČR. Setkání se uskutečnilo ve Frýdlanském salonku Valdštejnského paláce dne 2.února 2011. Zkrátka Přemysl Sobotka dodržel slovo,které tehdy dal ve zřejmé snaze oplatit zdařilou návštěvu Stříbra a své snaze nadále pokračovat v neformálním setkávání se zástupci hornických spolků z celé České republiky. Jak později tak nějak ve zkratce řekl „ jsem fascinován vaší činností ,vašimi stejnokroji ,písněmi a způsobem jakým se snažíte o udržování tradic a zachování hornických památek„.

    Neformálního setkání se zúčastnilo asi 30 zástupců z 15 ti zaregistrovaných spolků SHHS ČR a tři zástupci ze spřáteleného Slovenska včele se s předsedou Združenia banických spolkov a cechov p. Jaroslavem Malchárkom. Setkání se zúčastnil také předseda ČBÚ Ivo Pěgřímek a starosta města Chodov Josef Hora. Z našeho kraje s zúčastnily spolky Hornický spolek Prokop, Kroužek krojovaných horníků ze Stonavy, Nadace Landek Ostrava a KPHMO v čele se svým předsedou a místopředsedou Rodanem Broskevičem a Petrem Rojíčkem.Po úvodním slově poradce P.Sobotky se ujal slova sám. Poděkoval nám za nádherné prožitky ,které si odnesl ze setkání ve Stříbře, poděkoval nám za činnost kterou děláme,zdůraznil , že bez hornictví provozovaného po staletí by naše země nebyla v současnosti tak průmyslově vyspělá a sdělil, že se mezi námi cítí dobře a připomněl své zážitky z fárání do štoly Prokop a poděkoval Hornickému spolku Stříbro za práci na díle a jeho uchování pro příští generace. Za naše spolky poděkoval za přijetí místopředseda Hornicko-historického spolku Stříbro p. Karel Neuberger a hlavní řeč spatra pronesl s vloženými prvky humoru a dokonce s úryvky písńí Voskovce a Vericha ( jako vtipný odkaz a motto stávající situace v palivo-energetické koncepci státu) a také se přimlouval, aby uhlí i jiné rudy, které máme v zemi bylo také brzy vykopáno a ne zakopáno. Když k řecnickému pultíku přistupoval starosta Chodova Josef Hora s deskami skrývajícími pozvánku na 15.setkání konané ve dnech 16.-18. září v Chodově se už P.Sobotka usmíval a samozřejmě sdělil,že přijede,záštitu nad tuto akci bere za své a formality ,že se vyřídí později.Vystoupil i p.J.Malchárek a pozval p. Sobotku a nás všechny do Košic na 16. Evropské hornické a hutnické dny konané v roce 2013.Při této příležitosti si dovoluji připomenout,že v roce 2015 se k pořádaní této akce přihlásila Ostrava!!!

Závěrem P.Sobotka znovu poděkoval i za kolektiv svých děvčat z protokolu,kterým pohotově předal kytičky náš zástupce Karel Neuberger.

Po skončení oficialit někteří zástupci předávali drobné dárky,připomínající naši činnost a hornické tradice. Také náš předseda předal p.Sobotkovi digitání vizualizaci Dolní oblasti Vítkovic.

Pan Sobotka nás pak vyzval, abychom přijali skromné pohoštění a nezapoměl poznamenat s úsměvem,že i on v senátě musí šetřit . Nadále jsme ve skupinkách i jednotlivě měli možnost s p.Sobotkou podiskutovat, což dokládají i některé fotografie. Zájemce pak pozval na prohlídku reprezentativních prostor Valdštejského paláce. Celá akce trvala od 13 do 15 hod.Na závěr chci poznamenat, že celé pozvání dokumentovali profesionální videokamerami a fotograf a tak snad můžem doufat,že se nám kopie dokumentu dostane přes vedení SHHM k nám do Klubu. Přiložené fotografie,až na společnou byla pořízená P. Rojíčkem a J.Gavlasem.

Pro Hornický Zpravodaj KPHMO zpracoval Petr Rojíček

Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou
           
Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou
           
Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou
           
Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou Setkání s Sobotkou