Propad komína v Horním Slavkově

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 02. 2011

Propad

V roce 2010 o. z. SUL Příbram, oddělení správy ložisek, břemen a geologie, likvidovalo propad komína P9 –126/128 v lokalitě Zdař Bůh.Propad

Dobývkový komín P9 – 126/128 byl ražen Jáchymovskými doly v padesátých letech minulého století jako postupový, skončil společně s dobývkou s celíkem cca 8 m pod povrchem. Pod dobývkou DP9 – 126/128 se nachází zcela vydobytý blok DP9 – 226/228. Při pravidelných kontrolách až do roku 2009 bylo místo na povrchu bez znatelného projevu. 11. 8. 2010 byl nahlášen a následně ohrazen výstražnou páskou pracovníky MěÚ Horní Slavkov blíže neurčený propad v lese na lokalitě Zdař Bůh. 12. 8. 2010 při kontrole pracovníky OSLB byl komín zaměřen, identifikován, rozměry propadu činily 6x4 m, hloubka cca 9 m, z propadlého komína na obě strany pokračovaly dobývkové chodby, do kterých se propadlý materiál dále sesouval. Během zásypu docházelo k dalším poklesům a tak celková kubatura zásypu včetně kompenzačního kužele, který dále poklesává, činila 284 m3 . Práce provedla v září 2010 místní firma ISAND, s. r. o., Údolí u Lokte. Pří tání v lednu 2011 došlo k dalšímu poklesu, komín se bude dále zasypávat.

Text: Ing. Karel Škvor
vedoucí OSLB o. z. SUL Příbram