ZMĚNA MAJITELE HORNICKÉHO MUZEA OKD

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 11. 2010

V červnu tohoto roku došlo ke změně majitele Hornického muzea OKD včetně celého Landek Parku. Vlastníkem se stala akciová společnost Vítkovice Holding, kterou vlastní Ing. Jan Světlík, nejvýznamnější regionální patriot a podporovatel záchrany technických památek a také umění.

Landek Park s hornickým muzeem, jak je nově areál nazýván, se stal na základě smluvního vztahu součástí zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE. Spojením vznikl naprosto unikátní industriální park, který má perspektivu stát se jedním z nejvýznamnějších nejen v Evropě. Prezentace toku uhlí-koks-železo nebude mít na takové úrovni a v takové kvalitě obdobu nikde na světě. V celé oblasti jsou plánovány projekty, na jejichž přípravě a realizaci pracují špičkoví odborníci. V blízké budoucnosti budete o těchto záměrech informováni na klubových besedách předsedou Klubu nebo zástupci Dolní oblasti VÍTKOVICE.

    „Na základě jednání s generálním ředitelem Ing. Světlíkem a se zástupci vedení Vítkovic mohu konstatovat, že propojení těchto industriálních památek je velice pozitivní nejen pro rozvoj Hornického muzea, ale také pro činnost našeho občanského sdružení Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě,“ podotýká předseda KPHMO Rodan Broskevič.

Zpracováno podle měsíčníku Vítkovické noviny, červenec 2010, Tisk zaměstnanců skupiny Vítkovice Machinery Group

J. G.