V lázních lidé slavili Den horníků

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Josef Lys, Vydáno dne: 03. 10. 2010

K.Studánka

Muže ve slavnostních hornických krojích člověk v lázních jen tak nepotká. V sobotu 25. září se však Karlova Studánka slavnostně oděnými horníky jen hemžila. A nebylo to jenom díky hornické kapele Dolu Darkov řízené Jaroslavem Šindelem, která oslavy zahajovala průvodem společně s mažoretkami Dixi působícími pod křídly stejné šachty. V uniformách přijeli také lidé z našeho revíru, Českého báňského úřadu, VŠBTU... Proč?

    Po letech tam opět probíhaly oslavy Dne horníků. Důvod všem vysvětlil ve svém úvodním projevu ředitel lázní Lubomír Schellong (rovněž oděný v hornickém stejnokroji). Tento bývalý ředitel Dolu Lazy připomněl, že v Karlově Studánce, a na Jesenicku vůbec horníci působili. Dobývali rudy, drahé kovy a další nerosty. Navíc do tamních lázní s nejčistším vzduchem ve střední Evropě po desetiletí jezdívala kvanta horníků z ostravsko-karvinského revíru; tvořili až 80 procent lázeňské klientely. A oslavy cechu hornického byly dříve v Karlově Studánce každoročně samozřejmostí.

Lidé se bavili nejen při dechovce a vystoupení mažoretek Dixi ověnčených řadou ocenění z nedávného mistrovství Evropy. Měli příležitost navštívit výstavu historických hornických kahanů a dalších důlních artefaktů, zúčastnit se besedy o důlním záchranářství s hlavním inženýrem ostravské HBZS Zdeňkem Pavelkem, výstavu fotografi í zahraničních autorů, absolvovat taneční večer se Švitorkou. I tam zněl havířský pozdrav Zdař Bůh