Teplo z důlní vody na o. z. ODRA v Ostravě

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 09. 2010

čerpadlo

Donedávna ještě úvahy, dnes již realita. Takto začínal článek v jednom jarním čísle roku 2006. Dnes musím dodat, že tato realita koncem letošního roku bude platná již 5 let. Totiž, bezmála již pět let je využíván termický potenciál důlní vody čerpané na vodní jámě Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích.

    Zužitkováváme teplo čerpané důlní vody, která dosahuje 26 – 29 °C. Pomoci tepelného čerpadla o výkonu 29,5 kW ohříváme teplou užitkovou vodu na potřebných 55 °C do zásobníku. Teplá voda slouží pro koupání asi 60 zaměstnanců a také pro potřebu správní budovy. Pohledem z provozu je potřeba zdůraznit, že kromě pravidelné údržby v podobě čištění filtrů, drobných seřízení a cejchování měřidel jede tepelné čerpadlo v podstatě bez poruchy. Dnes můžeme potvrdit, že dřívější rozhodnutí ekologického využití tepla čerpané důlní vody bylo správné. Technologií, se kterou jsme se před lety setkávali jen v teoretické rovině, jsme dnes zařadili do řetězce praktických úkonů.

Miroslav Ševčík