Demontáž sirény systému jednotného varování a vyrozumění obyvatelstva – areál Barbora

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 09. 2010

Barbora

V areálu bývalého dolu Barbora (Austria) v Karviné – Dolech, který je od roku 2004 ve správě státního podniku DIAMO odštěpného závodu ODRA, byla na budově hlavní těžní jámy umístěna siréna jednotného varování a vyrozumění obyvatelstva integrovaného záchranného systému. Z důvodu přípravy likvidace objektu, na kterém byla umístěna technologie k uvedené siréně (objekt č. 22 – Strojovna sever) byl osloven Hasičský záchranný sbor MSK – územní odbor Karviná s žádostí o vyčlenění sirény ze systému jednotného varování a vyrozumění obyvatelstva a následné demontáže této sirény a jejího příslušenství. Hasičský záchranný sbor MSK pojal demontáž sirény jako námětové cvičení. Dne 29. 7. 2010 ve 13 hod. se do areálu Barbora dostavila lezecká skupina Hasičského záchranného sboru. Po obhlídce okolního terénu se lezci vydali vyzbrojeni lezeckou technikou po schodech na věž, kde si připravili „lanovku“ pro spuštění sirény (tato váží cca 100 kg). Horní část „lanovky“ byla ukotvena na věži, na spodní ukotvení byl použit hasičský vůz. Poté byla siréna bezpečně transportována dolů.

BarboraJako třešničku na dortu měli zasahující hasiči připraveno slaňování těžní věže vtažné jámy typu Walsum, která je prohlášena kulturní památkou a jako jediná zůstane zachována po demolici okolního komplexu budov. Všichni účastníci akce se na závěr museli včetně vybavení bezpečně dopravit po laně dolů.

Celý zásah trval cca 2 hodiny a dokonale prověřil schopnosti a připravenost lezců Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Jiří Vála