HORNICTVÍ A NÁMĚTOVÁ FILATELIE

Autor: Miloš Zárybnický <hornik(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 08. 2010

SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ
A DĚJINY MIKULOVA

28. -29. srpna 2010
na obecním úřadě v Mikulově od soboty do neděle s výstavou

Hlavní program v sobotu. Tradiční přednáškové dopoledne, zahájení v 10hod. na výstavě s promítáním a přednáškami průběžně včetně neděle. Úvodní vstupy: k hornictví na známkách Radoslav Kolář, k česko-slezské těžbě stříbra PhDr. Miloš Zárybnický, dále k místnímu stříbrnému dolu, ke krušnohorské železnici i dalším obecnějším i regionálním tématům.

Poledne 28. srpna je věnováno prohlídce obnovené vstupní části (ústí s portálem) důlního díla mikulovského stříbrného dolu s výkladem specialistů. Od pátku do neděle je od speleologů možnost bezplatného přespání (vlastní spacáky !!) , ostatní tel. inf. na tel. 721 886 082 nebo 722 606 495 Do Mikulova je spojení vlakem z Mostu.