VÍTKOVICE plánují velkorysý rozvoj

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: Eva Kijonková, Vydáno dne: 09. 06. 2010

Strojírenské VÍTKOVICE plánují velkorysý rozvoj Hornického muzea, propojí ho s historickou Dolní oblastí.

Historické areály Dolní oblasti Vítkovic a Hornického muzea v Ostravě vytvoří díky nedávnému převodu muzea do vlastnictví a správy skupiny VÍTKOVICE MCHINERY GROUP unikátní celek, který bude dokladem průmyslového dědictví Ostravska. Takto ucelený projekt, propojující muzeální expozice hutnictví, železárenství a hornictví, v tuzemsku jinde neexistuje, i proto je zárukou budoucnosti industriálních památek na Ostravsku.

„V první fázi chceme koncentrovat muzejní části, projít připravené projekty muzea, stanovit priority a sjednotit marketing industriálních památek pod naší správou. Postupně se chceme zaměřit na oživení celého areálu na Landeku, který by se měl co do dění v něm napojit na historické vysoké pece, VI. ústřednu, Plynojem a Science learning centrum v Dolní oblasti. Představujeme si, že oba areály budou propojeny i fyzicky – trasou podél řeky Ostravice, kudy bude možné projít nebo projet na kole z Hornického muzea na Landeku až k vysokým pecím ve Vítkovicích a dále pak až na výjezd do Beskyd. Mimo jiné tak budeme ve spolupráci s městem Ostrava řešit přemostění z centra přes řeku Odru směrem právě k areálu na Landeku,“ upřesnil Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE HOLDING, která je holdingovou firmou skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a současně novým vlastníkem Hornického muzea.

    Hornické muzeum je největším svého druhu v ČR a spojuje světově známou lokalitu vrchu Landek, který je cenný z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví, s technickými památkami. Na těžbu uhlí navazovalo na Ostravsku koksárenství, produkce železa a oceli a rozvoj strojírenského průmyslu. Odtud plyne logická vazba mezi hornickými expozicemi na Landeku a vysokopecní památkou v Dolní oblasti. Pro tu jsou připraveny projekty oživení a nalezení nové funkce pro památkovou část, developerské plány, záměry na vytvoření Science learning centra a výzkumného a vývojového zázemí, vysokoškolského kampusu atd. To vše s propojením na jádro města a sousedící městkou část Vítkovice i budoucí Novou Karolinu.

Pro národní kulturní památku vysokých pecí a dalších souvisejících objektů v Dolní oblasti existuje ambiciózní záměr, který garantuje sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovic, kde je kromě skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP také VŠB-Technická univerzita, město a kraj. Společný projekt nového využití industriálního dědictví získal prostředky z Evropské unie a rozpočtu ČR pro podporu využití potenciálu národního kulturního dědictví. Na obnově historického industriálního areálu se odborně podílí také Národní památkový ústav, který loni se zainteresovanými podepsal memorandum o společném postupu. Sdružení Dolní oblast Vítkovic už zahrnuje také historický Důl Hlubina.

Nejcennější objekty by měly být regenerovanými skvosty industriální historie a architektury. Vysoká pec č. 1 se promění v technickou „naučnou stezku“ (s popisy míst a procesů, které se v nich odehrávaly) a bude na ní vybudována prohlídková trasa s rozhledem na Ostravu. Plynojem se podle studie architekta Josefa Pleskota změní na víceúčelovou aulu s kapacitou až 1500 míst. Takzvaná VI. energetická ústředna by měla projít regenerací a přeměnou v interaktivní muzeum. Vedle toho má být vybudováno i zcela nové Science learning centrum pro popularizaci vědy a techniky.

Zpracovala:
Eva Kijonková
Tel.: 596 242 103
Mediální zastoupení VÍTKOVIC, a. s.