Hornické spolky u slovenského prezidenta

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 04. 2010

Na pozvání Sdružení banických a hutnických spolků Slovenska se představitelé Hornického spolku ve Stříbře (Radek Strankmüller a Karel Neuberger) zúčastnili ve dnech 19. a 20. ledna 2010 setkání u prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče.

Delegace hornických spolků a báňské komory byla velmi vřele přijata v prezidentském paláci při cca 40 minut trvající audienci. Po úvodních projevech pana prezidenta a předsedy sdružení Ing. J. Malchárka byla volná zábava. Pan prezident se pozdravil s každým účastníkem osobně.

    Pan prezident byl obdarován dřevěnou plastikou s hornickým motivem. Poté byli zástupci královského horního města Stříbra a Hornického spolku představeni panu prezidentovi, který vyslechl naši zdravici a pozvání do našeho krásného města při příležitosti 14. setkání hornických měst a obcí ČR. Panu prezidentovi udělal mimo jiné velkou radost dar (keramický tuplák s hornickou tématikou našeho města Stříbra). Závěrem se pan prezident vyfotografoval se všemi delegacemi společně a na přání i jednotlivě. Setkání proběhlo ve velmi vřelé atmosféře s výhledem, že se bude do budoucna každoročně opakovat.

Pro nezasvěcené: pan prezident Gašparovič je čestným členem Hornonitranského banického spolku v Pezinku a na slavnostním šachtágu v Banské Štiavnici byl přijat do stavu hornického.

Poslední větou tohoto příspěvku je slib prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče, že do Stříbra na 14. setkání pravděpodobně přijede.

Zdař Bůh
Karel Neuberger