TECHNÉ OSTRAVA 2009 A UDĚLENÉ CENY

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 10. 2009

DK Poklad

Osmý ročník mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA 2009 se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch spojený s mezinárodním kolokviem na téma „ Ochrana technického a industriálního dědictví a možnosti jeho nového využití“ se opět konal ve dnech 21.až 23.října 2009 v DK POKLAD,s.r.o. v Ostravě-Porubě.Festival proběhl pod záštitou statutárního města Ostrava.

DK Poklad TECHNÉ OSTRAVA 2009

Asi se už stane tradicí, že den před slavnostním zahájením festivalu se náš Klub přátel hornického Muzea v Ostravě samostatně podílí na programu Festivalu a kolokvia.Letos jsme uspořádali setkání s návštěvníky festivalu s členy našeho Klubu,které zastupoval Zdeněk Dombrovský, Ladislav Bardoň a Petr Rojíček.Setkání se uskutečnilo pod mottem : „Setkávání hornických generací aneb vesele i vážně o hornictví“.V rámci besedy byly promítnuté i dva videodokumenty z „dílny“ Láďi Bartoně a také přečtena jedná z humorně laděných životopisných povídek Petra Schreibra ze souboru 44 povídek s názvem Ze života inženýra v šachtách OKR, jejichž vydání za finanční podpory Nadace OKD připravuje Klub vydat ve své ediční řadě „HORNICTVÍ VČERA,DNES A ZÍTRA“ ještě letos prosinci.“Setkání“ mělo kladnou odezvu u účastníků, z nichž někteří se s chutí zapojili do rozpravy a kterých bylo okolo čtyřiceti.I když převažovala starší generace,zaznamenali jsme i účast mladší generace. Zúčastění setkání také s překvapení ocenili jim bezplatně poskytnuté havířské občerstvení ve formě chleba se škvarkovým sádlem a čepovaným pivem( hrazeno z příspěvků sponzorů festivalu).

Diplom Diplom Ing. Kimer      Součástí druhého a hlavního dne festivalu bylo slavnostní zahájení spojené s udílením prvních ocenění.Již tradiční Cenu Stanislava Vopaska (zakladatele Hornického muze v Ostravě-Petřkovicích) si v letošním roce odnesl nám všem dobře známy nestor českého hornictví Josef Kimer-ředitel Nadace Landek Ostrava a člen našeho Klubu a to za: Celoživotní osobní přínos k ochraně a využití technických a industriálních památek a úsilí o zachování hornických tradic. Gratulujeme!!

Letos také byla poprvé udělena Cena Ostravské Venuše a to za mimořádný přínos o zachování industriálního dědictví.Tuto cenu jako první obdržel Jan Světlík-předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Vítkovice.

Na festivalu bylo promítnuto celkem 33 zajímavých krátkých filmů. Hlavní festivalovou Cenu Ostravská Venuše pak získal snímek režiséra Pavla Abraháma-Ocelové srdce strojírenství, z cyklu o tradičních českých značkách.

Kimer

Součástí festivalu je rovněž ocenění nejlepších prací studentské soutěže o nejlepší diplomovou prací na téma ochrany a dalšího využití technických a průmyslových památek. Ocenění si celkem odneslo osm studentů z českých ale i slovenských a polských vysokých škol.

Kimer

Třetí den festivalu patřil k projekcím vítězných soutěžních filmů a exkurzím po některých technických památkách v Ostravě a polském příhraničí. V rámci mezinárodního kolokvia byl pak vydán sborník příspěvků „TECHNÉ OSTRAVA 2009“ (ISSN1216-8808) TECHNÉ OSTRAVA 2009 bylo opět velmi zajímavé ve výběru a uvedení filmů. S čím však organizátoři festivalu určitě nemohou být spokojení je nízká účast. Nepodařilo se přitáhnou více a zejména mladých lidí, kterým opravdu tento festival má co říct, ukázat a vyvolat v mysli zamýšlení nad minulou dobou zejména svého města, nebo alespoň města ve kterém strávili řadu let studiem a také získat srovnávací měřítko jak je tomu jinde a nejen v České republice.Koneckonců to velmi obšírně komentovál ve svém vystoupení při slavnostním zahájení rektor VŠB-TÚ pan profesor Čermák….. božužel dnes se studentům nenařizuje, ani já to nemůžu udělat…. Někde je však chyba! Později při svém rozhovoru s ředitelem KD POKLAD Ing. Vladimírem Procházkou jsem ho požádal, aby napříště oslovili ředitelé středních škol a gymnázií v okolí,kterých je několik a požádal je o udělení volna pro studenty 3.nebo 4. ročníků a o společnou návštěvu festivalu. Vždyť náplň festivalu z různých pohledů vyplňuje historické i současné poznání, přispívá k všeobecnému vzdělání, které by mladý člověk měl mít při svém vstupu do aktivního života.

Techne 2009 Techne 2009 Techne 2009 Techne 2009

Závěrem se znovu jako v loňské roce obrácím i ke členům svého Klubu. Přijďte se příští rok ve větším počtu podívat, stojí to zato !

Zdař Bůh! Petr Rojíček