Bývalý důl Dukla opět oživa.

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 10. 2009

Agregát

Jeden z objektů bude v souladu se záměry realitní skupiny RPG Real Estate, která má ve spolupráci s městem Haviřov připraveny projekt oživeni cele lokality, již brzy sloužit veřejnosti. Po zkušebním otevřeni pokračuji práce na zpřístupněni bývalého krytu civilní obrany, který bude prezentován jako technická památka.

Ve spolupráci s městem Havířov a občanským sdružením CO kryt Archa byl kryt opraven a počátkem září se do něj mohli podívat první návštěvníci.

Panel     „Kryty sloužily za dob studené války jako ochrana před zbraněmi hromadného ničeni a v poslední době těchto ojedinělých staveb rapidně ubývá. Rozhodli jsme se jeden z těchto krytů zachránit, uvést ho do původního provozního stavu a zpřístupnit veřejnosti,“uvedl předseda sdruženi CO kryt Archa Petr Čupa, jeden z party nadšenců, kteří se již několik let aktivně zajímají o vojenství, historii, památky či bunkry a podílejí se na jejich záchraně. „Práci chlapů z Archy jsem sledoval od začátku. Zasluhuji velké uznáni za to, že se jim podařilo bunkr zachovat. Myslím si, že i z profesního hlediska se zhostili svého úkolu výborně, moc se mi líbila perfektně připravena ukázka dobové techniky,“ chválí členy sdruženi Archa Jan Sladek ze Zachranneho utvaru Hasičskeho zachranneho sboru ČR v Hlučině.

Kryt v areálu Dolu Dukla byl postaven v roce 1962. Dlouho se o něj nikdo systematicky nestaral a při likvidaci dolu byl určen k demolici. Díky vstřícnosti společnosti RPG RE a OKD byl kryt vyjmuty z planu demolic a opraven do takřka funkčního stavu.

Charakteristika objektu CO

Jedna se o protiatomový studnový kryt kruhového půdorysu o průměru jedenáct metrů a sile stěn jeden metr. Má šest pater, dva vstupy a výtah s nosnosti 250 kg. Byl dimenzován pro max. 500 osob. V krytu je k viděni původní kompletní vybaveni včetně dekontaminační kabiny, operačního sálu, dieselagregátu, vodárny, štábu veleni nebo spojovacích prostředků. V kinosále se počítá s projekci filmů s tematikou civilní obrany a návštěvníci zde budou moci navštívit i stalou expozici prostředků CO a techniky.