Řimbaba ve Vysoké Peci u Příbrami

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 10. 2009

Věž Řimbaby

Hornicko-selské muzeum na Dole Řimbaba ve Vysoké Peci u Příbrami

Obohutínské pouti, 26. července 2009, proběhlo v režii občanského sdružení Spolku Řimbaba, při příležitosti oslav 630 let vzniku obce Bohutín, slavnostní otevření úvodní expozice hornicko selského skanzenu na bývalém učňovském a školním Dole Řimbaba ve Vysoké Peci.

Vyvrcholila tak téměř tříletá iniciativa členů spolku při udržování hornických tradic, záchraně hornických památek, sběru a údržbě hornické techniky a realizaci hornicko selského skanzenu.

Odpolední akce, slavnostního průvodu, vysvěcení kapličky, otevření expozice hornického bytu, prohlídky areálu dolu a ohlubně jámy Řimbaba se zúčastnilo na 300 návštěvníků. Třešničkou na dortu bylo nabagrování prvního vozu opraveným důlním nakladačem NL 12 V. Důlních nakladačů je v hornických muzeích hodně, ale bagruje jen ten na Řimbabě.

Krojování Řimbaby     Toto setkání bylo nejen prezentací dosavadní činnosti spolku, ale je i výzvou k dalšímu úsilí a pokračování realizace vytčeného cíle. Doufám, že se nám v blízké budoucnosti podaří zpřístupnit Řimbabskou štolu, připravit hlavní expozici s ukázkou místních minerálů a hornin, s popisem historie těžby olova, stříbra a zinku, ukázkou hornického nářadí a báňské techniky a také drobného zemědělského a řemeslného nářadí. Součástí prohlídky bude vzprovoznění další báňské techniky a ukázka řemesel. Dalším cílem je realizace rozhledny na ochozu těžní věže, případně i pořízení živého inventáře k dokreslení atmosféry života chudého zemědělského venkova propojeného s hornictvím.

Bagrování Řimbaby

Spolek děkuje všem aktivně zúčastněným, zpěvákům z cechu příbramských horníků a hutníků, členům spolku Prokop, Historicko-hornického spolku Stříbro a ostatním kamarádům.

Za Spolek Řimbaba, o. s., Josef Kovář, místostarosta spolku. Řimbabu jsem navštívil s Ing. Josefem Kovářem. Probíhaly závěrečné práce na sanaci Řimbabské štoly, výstavba jejího portálu a stavba výztuží. Ústí štoly bylo koncem srpna propojeno s jámou Řimbaba. Otevření muzea pro veřejnost, o sobotách a nedělích, se připravuje na polovinu příštího roku, kdy bude štola zprovozněna. Návštěvu Řimbaby bude možno domluvit s Ing. Kovářem, na čísle 720 679 271.

Otto Hejnic