Koksovna Šverma zatím uzavřena nebude

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 10. 2009

Šverma

Uzavření koksovny Šverma ohlášené na počátku léta bylo prozatím odloženo. Koksovna bude dále pokračovat v provozu s jednou koksárenskou baterií s roční výrobní kapacitou 400 tisíc tun.

Vlastníkem koksovny je společnost OKK z nizozemské skupiny New World Resources. Firma se tímto krokem snaží pružně reagovat na rostoucí poptávku po koksu v poslední době, na uzavření několika jiných koksárenských provozů v regionu a mírně pozitivní zprávy z ocelářského sektoru. Právě ocelárny patří mezi klíčové zákazníky OKK. I přes momentální zlepšení v poptávce po koksu zůstává výhled stále nejistý.

      Nadále však pokračuje Program optimalizace koksoven (COP 2010). Ten počítá s postupným uzavřením koksovny Šverma a soustředěním výroby do koksovny Svoboda. Vyrůstá zde nová koksárenská baterie, která bude dokončena v závěru příštího roku. V roce 2009 se očekává celková roční produkce koksu ve výši 700 až 800 kt.