Divadlo na Dole Hlubina

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 07. 2009

Hlubina

Alternativní divadlo na Dole Hlubina.

Na Dole Hlubina se konala industriální část divadelního festivalu Dream Factory 2009. 5. června dopoledne jsem na místě. V bývalých koupelnách mužstva jsou spolu s černými závěsy rozvěšeny fotografie Jiřího Sedláčka, zachycující už zbourané industriální stavby na Ostravsku. Součástí divadelního festivalu je prohlídka Dolu Hlubina.

Hlubina

Po areálu dolu nás provádí Ing. Jalůvka. Prohlídku začíná úvodní přednáškou v ředitelské vile, kde je hornická expozice. Pamětníkům se podařilo sehnat historické listinné materiály, od doby Rothschildů po diplomy z doby socialismu, dobové fotografie, závodní noviny a náborové plakáty. Ing. Jalůvka shrnuje historii zdejšího komplexu, postupně se rozvíjející těžbu koksovatelného černého uhlí, konec dolování a stávající rekonstrukční práce. Při obnově areálu spojili síly památkáři, architekti a další profesionálové. Po havarijních opravách střech se ukázala nutnost některé objekty zrekonstruovat.

Hlubina      Jdeme kolem budovy nových koupelen mužstva do těžní budovy, na ohlubeň zlikvidované jámy Hlubina č. 2, kde se nachází také důlní lokomotiva, pak kolem prádla do strojovny s těžním strojem. Připravuje se zabudování dalšího těžního stroje z dolu Habsburg – Pokrok v Petřvaldu. Pokračujeme kolem kompresorovny (době uzávěrky již probíhá montáž turbokompresoru z Petřvaldu) do industriální budovy starých koupelen mužstva, kde se zabudovávají repliky původních dřevěných oken. Zdi budovy byly stabilizovány systémem Helifax, obdivujeme ocelovou nýtovanou vazníkovou konstrukci střechy se světlíky, ve štítech jsou vyměněná dřevěná kaslíková okna. V prvním patře vzniknou nové kanceláře.

Hlubina

Na závěr prohlídky Ing. Jalůvka říká: "V létech 2002 – 2008 bylo v rámci obnovy národní kulturní památky Dolu Hlubina vynaloženo, včetně projektové dokumentace, celkem 62,4 mil. Kč, z toho 10,9 mil. Kč vlastních prostředků DIAMO, s. p. odštěpného závodu ODRA. Od července 2009 budou pokračovat práce na obnově rozvodny, starých koupelen mužstva a kompresorovny za dalších cca 4,1 milionů Kč."

Divadelní představení připravil David Mírek, student DAMU. Zeptal jsem se ho, proč si vybral právě Hlubinu. Řekl: "Hledám prostor pro nové divadlo, které by mělo oslovit mnohem širší publikum. Zdejší industriální architektura má svoji osobitost a sílu, je to divadelní prostor, pro nové hry mnohem vhodnější než klasické divadelní jeviště."

"Tady, na nádvoří šachty, a uvnitř, v Kupelce a na Spiczi, uvidíme alternativu, studentské divadlo, improvizaci a začínající herce?" ptám se Davida Mírka.

Hlubina

"Tohle všechno, ale bude zde hrát i Zdena Hadrbolcová s Divadlem Na zábradlí Pískoviště, což je sevřený dramatický text," vysvětluje mi.

Čím to je? Vyhaslé Ostravské Hradčany, technologický komplex na sebe navazující, těžní věž, koksovna, vysoké pece, jsou symbolem slávy, už za Rakousko - Uherska bylo město průmyslovým srdcem celé monarchie. Také svědkem bolesti, jen na Hlubině výbuchy metanu zabily v roce 1867 62 havířů a v roce 1960 54 havířů. Tohle všechno asi je v areálu Hlubiny nějak cítit.

Hlubina

Kolem třetí se začíná. Na Spiczi, v bývalé známkovně, je jakýsi malý ring a uprostřed něj dvě dívky, Bílá a Černá. Začala divadelní hra Partie.
Bílá: "Když jsem já výrazná, inteligentní a poměrně hezká žena, proč by ke mně nemohl existovat odpovídající muž? Nechci nic nemožného. Vtip, charisma, ne? Copak na to nemám právo?"
Černá: "A přijel král na bílém koni."
Bílá: "Přece je nedržej v klecích!"
Bílá a Černá jsou kamarádky a zároveň soupeřky. Hra nabírá na tempu když do ringu vstoupí hezký kluk. Myslím, že prvně pojmenovává fenomén posledních let, kdy páry mají děti po třicítce pak ti dva, i když spolu žijí, jsou více méně volní, "na lovu."
"Studujeme spolu na JAMU. Partie je založená na šachové partii. Černá královna je Lucie Končeková, Bílá Královna Petra Lorencová a Král je Radúz Mácha. Je to hra o Krále," říká Barbora Herčíková, autorka a režisérka představení.

Pospíchám do Kupelky, která už je nasvícená, a přichází Ján Mikuš. Představení Werther, Werther je na motivy J. W. Goetheho.Tenhle drobný chlápek je fantastický mim a rozjíždí. sugestivní strhující představení, domyšlené a dokreslené do posledního detailu.

Příští týden jsem volal Ing. Jalůvkovi, říkal, že se mu představení se Zdenou Hadrbolcovou velmi líbilo.

Co bylo na hraní ve Spiczi jedinečné? Hrálo se půl metru od diváka, na plný kontakt. Když Bílá chtěla cigaretu, bezděčně jsem ji vytáhl a zapálil jí. Vzala si ji a pokračovala ve svojí roli. Něco podobného není na klasickém divadle možné.

Hlubina

V Kupelce neutěšené prostředí dotváří autentičnost bezvýchodného příběhu, Werther u J. W. Goetheho spáchá sebevraždu. Jenže když se mim už sotva potácí, náhle se za ním, na syrové světlé zdi, objevuje Michelangelův výjev ze Sixtinské kaple, k sobě se přibližující prsty, tedy že Bůh člověka zachrání.

Industriální prostředí opravdu umocňuje zážitek z představení, je to silnější než klasická inscenace v kamenném divadle. Tímto vás zvu na příští ročník divadelního festivalu Dream Factory. Určitě se přijďte podívat.

Hornické památky konzervují minulost. Divadelní představení jim vdechují nový život a odhalují krásu prostoru, hodnotu, která se nedá racionálně vyjádřit.

Když havíři říkají, že ta jejich těžní věž je krásná, tak proto, že kolem ní něco prožili, jenže těžní věž i technická architektura může být krásná sama o sobě, i když už je nefunkční.

Otto Hejnic