HORNICTVÍ RUDNÉ

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Rudné hornictví, Vydáno dne: 22. 05. 2009

havíř

Třinácté a další století je dějinný úsek , o kterém toho nejvíce z našich dějin hornictví víme. K vývoji existuje přece jen více písemných pramenů než z období předtím. Po Jihlavě , již tehdy městem, k němuž se o radu obraceli další hornické oblasti, je to Kutná Hora , bohatá svým hornickým dějepisem…

      Hora nastoupila do období stříbrné horečky (Kořan 1950) ještě jako místo horníků a těžařů, nad nimiž pravomoc měla města Kolín a Čáslav, r.1260 báňská města. Kutná Hora od 14.století svými výsledky ( nezanedbatelnými příjmy, které poskytovala královské pokladně ), stříbrným dolováním , jehož význam si zčásti uvědomovali ve válečných časech obojí soupeři (včetně husitů), po ní pak v 16. století Jáchymov a Příbram jsou města, jejichž hospodářský význam a používaná báňská technika zůstávají i v pozornosti dnešních historiků hornictví a milovníků těchto tradic. Kromě toho je poměrně velké množství dalších lokalit, které se díky hornictví rozvíjely a to mělo pro jejich rozvoj zásadní význam. Budeme to v této rubrice aktualitami i zásadnějšími texty připomínat.

–zý