Bez Landeku - bez Eiffelovky

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Bohuslav Krzyžanek, Vydáno dne: 18. 05. 2009

Ostrava bez Landeku je jako Paříž bez Eiffelovky.

LídřiKlub přátel Hornického muzea OKD slavil loni dvacáté narozeniny. Akcí k této příležitosti bylo požehnaně a líbily se.

Je těžké tomu uvěřit. Je to sotva pár let, co se v Ostravě přestalo fárat, a už přicházejí z ostravských škol do Hornického muzea OKD žádosti o zapůjčení kousků uhlí, aby je učitelé mohli ukázat žákům. Bývalí havíři stárnou a jejich děti a vnuci už ani neví, jak vlastně Plénum to „černé zlato“ vypadá.

Otázkou, jak působit na vědomí lidí, aby naši potomci nevyrůstali jako stromy bez kořenů, se zabývala výroční členská schůze Klubu přátel Hornického muzea OKD, která se konala v úterý 5. května v muzejní kompresorovně. Organizace, která sdružuje přes 430 individuálních a 22 kolektivních členů, má za sebou mimořádný rok. Probíhal ve znamení 20. výročí založení klubu a 15. výročí vzniku muzea a byl doslova napěchován akcemi a aktivitou.

Prezence      Hned zkraje roku 2008 se uskutečnilo setkání k 10. výročí ukončení těžby na Dole Fučík v Petřvaldě. Následoval slavnostní koncert velkého dechového orchestru Májovák v Hornickém muzeu OKD. V květnu se konal první Klubovní hornický šachťák, který uzavřel jednání výroční členské schůze. Havířovská pobočka KPHM oslavila Den horníků uspořádáním mimořádně zdařilé výstavy Hornictví Havířovska. Akci u příležitosti hornického svátku zorganizovala pobočka v Petřvaldě. Hezké zážitky si členové klubu odnesli z exkurze do Jihomoravských dolů či dvou tematických zájezdů do Polska, které připravila pobočka v Karviné. Mezi významné počiny patřila spoluúčast na organizaci konference Industrializace Havířovska a odborný seminář k 20 letům KPHM, který klub připravil ve spolupráci s Hornickým muzeem. Dne 13. listopadu 2008 klub vstoupil do Sdružení hornických a hutnických spolků ČR.

Kimer

Vedení a členové klubu nezanedbávali ani svoji tradiční činnost. Klub uspořádal 40 besed s účastí více než 6000 posluchačů, vydal pět Hornických zpravodajů, tři vědecko-populární publikace, Stavovský kalendář, sborník hornických písní a sborník přednášek ze semináře k výročí KPHM. V rámci dokumentační činnosti bylo natočeno 18 dokumentárních snímků o celkové délce 580 minut. Pokračovala prezentace hornictví v hromadných sdělovacích prostředcích a na veřejnosti.

Rok 2008 přinesl také jednu významnou organizační změnu. Po pěti letech odešel k poslednímu dni roku z funkce předsedy KPHM Zdeněk Dombrovský a nahradil ho dosavadní místopředseda Rodan Broskevič. Funkci místopředsedy klubu převzal Petr Rojíček.

Prokop

A jak bude vypadat činnost klubu letos? Vedle přednášek, publikační činnosti, zájezdů a dalších vžitých forem práce se mezi nejvýznamnější akce klubu zařadí účast na 13. setkání hornických měst a obcí v Jihlavě ve dnech 18. – 20. června a oslavy svátku svaté Barbory, které budou vyvrcholením celoroční činnosti. Pokračovat budou snahy o získání fi nančních prostředků na revitalizaci národní přírodní památky Landek a obnovu tamějších naučných stezek. „Je to jedna z našich priorit. Landek je Mekkou našeho hornictví, Ostrava bez Landeku je jako Paříž bez Eiffelovky,“ zdůraznil předseda KPHM Rodan Broskevič...

Účastníci schůze uctili minutou ticha památku nedávno zemřelého předsedy KPHM (v letech 1996 – 2004) Oty Podhajského. Čestným členstvím v KPHM odměnili tři výrazné osobnosti světa hornictví – Jaroslava Mencnera z petřvaldské pobočky KPHM, ředitele Nadace Landek Josefa Kimera a známého popularizátora hornických zvyků a tradic Pavla Prokopa. Jednání výroční členské schůze uzavřel druhý klubový šachťák.

sachtak