Zamyšlení nad další činností KPHMO

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 04. 2009

Spolková činnost v zemích Koruny české má bohatou a dlouhou tradici. Už před více než 100 lety se sdružovali sportovci, amatérští kumštýři, zástupci různých oboru lidské činnosti a především horníci a zaměstnanci dolu. Spolky v různých stupních veřejné činnosti, a někdy i v utajení, přežily mnohá desetiletí. Až v roce 1990 upravil pravidla spolku zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanu.

K historii Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě už bylo řečeno mnohé, málokdo si však uvědomuje, jak hluboké kořeny toto sdružení má. Navazuje totiž na hornické spolky z přelomu 19. a 20. století. Jeho zaměření je v současné době samozřejmě zčásti odlišné, ale jedno mají jednoznačně společné udržování a podpora hornických tradic. Bez těchto spolku, a neskromně mohu říci, že i bez našeho Klubu, bychom dnes nepořádali Skoky pres kůži, neslavili svátky svatého Prokopa a svaté Barbory a určité by byl zapomenut Den horníku. Možná by nevznikla mnohá hornická muzea a hornické expozice, nebyly by zachráněny těžní věže a veřejnost by nikdy nemohla navštívit různé historické štoly.

Dost už však v našich krajích tak oblíbených „kdybysmu“!! Klub je tady a patří svou členskou základnou, historií a rozsahem činnosti k tem nejvýznamnějším v České republice.

      V minulém roce jsme oslavili dvacáté narozeniny a hrdě se ohlídli za výsledky naší práce. Desítky odborných přednášek, množství úspěšných publikací, podpora Hornického muzea OKD a prezentace Národní přírodní památky Landek. To je naše vizitka.

I v plíštích letech budeme dále stavět především na spolupráci s Hornickým muzeem OKD a Nadací Landek Ostrava. Samozřejmě také nelze přehlédnout, že naše činnost by bez velkorysé podpory OKD, a. s. byla daleko skromnější a méně rozsáhlá. S muzeem jsme spojeni téměř pupeční šňůrou a komunikace, řešení aktuálních problému a společné aktivity jsou na nejvyšší úrovni. Nadace Landek dlouhodobě finančně podporuje naše projekty a především vydávání publikací Klubu je přímo závislé na nadačních příspěvcích.

V letošním roce nás ceká těžká úloha udržet nastavenou laťku v úrovni činnosti. Vše je však závislé na financích a v době světové hospodářské krize jsme v nelehké situaci. Očekáváme úbytek výše finančních daru. Naše základní poslání ovšem musíme opět naplňovat. Přednášková a publikační činnost je naším hlavním příspěvkem k podpore hornických tradic.

Pracujeme a scházíme se pod Landekem. Je tety naší povinnosti přispívat k jeho ochraně a v rámci možností i úpravě naučných stezek. Pokud se nám podaří získat finanční dotaci z Operačního programu Životní prostředí vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí České republiky, jsme rozhodnuti navázat na dřívější aktivity Klubu spočívající v budování a záchraně naučných stezek na Landeku.

V současné době pracujeme na prezentaci Klubu na vlastních webových stránkách. Chystáme podmínky provozu a hodláme se připojit k těm, kteří mají v plánu kultivovat tento způsob komunikace. Internet je fenomén dnešní doby, ale je také nebezpečný v množství a rozsahu nefiltrovaných informací. Naše Klubové stránky budou dalším významným přínosem pro podporu hornických tradic. Kolem Klubu se pohybuji s různými přestávkami od roku 1988. Znám jeho historii, významné a činorodé cleny, všechny předsedy a v rámci možností jsem se vždy snažil přispívat k jeho činnosti a prezentaci. je mi vlekou ctí, že jsem dostal důvěru předsedat tak mimořádnému sdružení.

Rodan Broskevic , předseda KPHMO