Na ražbě zásobníku plynu

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 04. 2009

Najaté firmy si na ražbě zásobníku plynu vylámaly zuby, příbramské horníky nezaskočila.

Háje

"Tím, že je v Hájích špičkový zásobník plynu, se v poslední době chlubí kde kdo. Zapomíná se na to, jak obrovskou zásluhu na jeho vybudování měli příbramští horníci," říká náměstek ředitele státního podniku DIAMO Jaroslav Vandas.

Na území České republiky je osm podzemních zásobníků zemního plynu s druhou největší kapacitou v Evropské unii. Dokáží pokrýt při velmi chladném počasí spotřebu po 40 až 60 dní. Jeden ze zásobníků je také v Hájích u Příbrami. Představuje jediný špičkový kavernový podzemní zásobník v Česku a zároveň jediný komerčně využívaný podzemní zásobník v krystalinických strukturách na světě. To, jak jsou evropské plynárenské společnosti připraveny na případné přerušení dodávek, prověřila lednová „plynová krize“ po zastavení dodávek plynu z Ruska. Obstály.Zásobník v Hájích byl vyražen do žulového masivu a tvoří ho 45 kilometrů chodeb. Vyrubán byl v podzemí v hloubce jednoho kilometru. Jeho vybudováním byla vytvořena ojedinělá stavba ve světovém měřítku. Výstavba byla po předchozím průzkumu zahájena v roce 1992. Světově první hloubkový zásobník plynu v žulovém masivu byl hlouben ze šachty č. 16.

Háje

Jedná se o 1838,4 metrů hluboký důl na uranovou rudu, podle odborníků patrně nejhlubší v Evropě. Šachta byla využita kvůli vyvážení vytěžené horniny na povrch při ražení zásobníku. Ten je vyrubán v kilometrové hloubce z 21. patra vodorovně do masívu vzdáleného tři kilometry od šachty. Zásobník byl uveden do provozu před deseti lety. Náklady na jeho vybudování představovaly 2,8 miliardy korun.

Investorem tohoto ojedinělého díla byl tehdejší státní podnik Transgas Praha a generálním dodavatelem státní podnik DIAMO, odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram. Ani s ukončením těžby uranové rudy na Příbramsku tak nebyly práce v podzemí zastaveny. Vhodné geologické podmínky umožnily využití uranových šachet a překopů, vyškoleného personálu a odbornosti všech pracovníků.

"Původním záměrem dodavatele stavby bylo zajistit výstavbu podzemního zásobníku vlastními silami tak, že horníci těžící uran budou postupně převáděni na práce spojené se stavbou zásobníku. Toto ale nešlo kvůli rychlému útlumu těžby uranu na Příbramsku dodržet, a proto byl dodavatel nucen zajistit razící osádky od jiných firem. Jejich výčet je poměrně dlouhý a dokazuje, že řada jinde osvědčených razicích osádek si na příbramské žule vylámala zuby. Nedokázaly splnit požadované úkoly. Ukázalo se, že vlastní, příbramské razičské kolektivy zdaleka převyšují svými výkony všechny ostatní. Svoji úlohu přitom sehrály především znalosti místních geologických problémů, ale i dlouhodobé zkušenosti v ovládání razící techniky a dokonalejší organizace práce vypěstovaná v období ražeb při těžbě uranu. Celkem bylo vytěženo přes 1,3 milionu vozů horniny," připomněl náměstek ředitele státního podniku DIAMO Jaroslav Vandas zásluhy Příbramáků při budování unikátního díla.

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Jedním z jeho odštěpných závodů je Správa uranových ložisek v Příbrami.