Stále aktivní senioři OKD

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 03. 2009

důchodci

„Stáří není umění, ale umění je ho účelně a smysluplně užívat,“ zaznělo na valné hromadě důchodců, někdejších pracovníků těžební společnosti.

Třebaže už mají svůj produktivní věk dávno za sebou, stále jsou mnozí z nich plni elánu a chuti žít aktivně. Potvrdilo to jednání valné hromady důchodců OKD, které se konalo 26. února v zasedacím sále OKD na Prokešově náměstí v Ostravě.

Sešlo se na něm 54 delegátů zastupujících 36 důchodcovských organizací. Předseda jejich koordinačního výboru Karel Bajtek ve své hodnotící zprávě o činnosti mj. poukázal na znehodnocení valorizace důchodů především zavedením poplatků ve zdravotnictví a vinou infl ace. Ocenil však také příspěvek OKD ve výši 50 Kč na každého člena, věnovaný na činnost důchodcovských organizací. Také díky němu mohli bývalí zaměstnanci OKD realizovat řadu aktivit.S velkou pozorností si účastníci valné hromady vyslechli vystoupení Jarmily Hofírkové, která zastupovala vedení OKD. Ta mj. informovala o tom, že těžební společnost pro letošní rok vyčlení na každého zaměstnance OKD sedmdesát korun. Tyto prostředky budou sloužit na podporu činnosti důchodců. Zaujaly také informace předsedy Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených města Ostravy Lubomíra Páska. Ten kromě řady výhod poskytovaných seniorům připomněl existenci bezplatné ekonomické poradny. Ta se nachází v 5. patře nejvyšší budovy v Ostravě na Odstrčilové ulici. Zde zájemcům poradí a odpoví na řadu otázek, které před seniory vyvstávají.

Valná hromada důchodců OKD názorně prokázala, že nejlepším receptem proti stáří je aktivita, že stáří není žádné umění, ale umění je ho účelně a smysluplně užívat.

V závěru pak proběhly volby nového koordinačního výboru důchodců OKD. Do jeho čela byl opětovně zvolen Karel Bajtek.