Deputáty 2008

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 10. 2008

Jak to bude letos s deputátními příspěvky?
Na tuto častou otázku těch, kterých se to týká, je vcelku jednoduchá odpověď: Podle písemného pokynu generálního ředitele OKD Klause-Dietera Becka, který obdrželi na všech důlních VOJ, bude postup při výplatách deputátních příspěvků obdobný jako loni.

A koho se nárok na deputát z prostředků OKD týká?
Tzv. fakultativní (dobrovolný) deputátní příspěvek bude vyplácen společností OKD všem horníkům, kteří odešli do důchodu po 16. 1. 1992, a také vybrané skupině vdov. Vloni tato částka činila zhruba 3 100 000 Kč. Jde prakticky o tři skupiny poživatelů:a) důchodci z dolu
b) důchodci z povrchu, kteří odpracovali na důlních pracovištích (býv. kat. I AA) více než 15 let a na povrchové pracoviště byli převedeni z důvodu nemoci z povolání, pracovního úrazu nebo onemocnění vznikajícího nebo zhoršující se vlivem pracovního prostředí (pokud nejsou poživateli renty, jejíž součástí je deputátní příspěvek)
c) vdovy po důlních zaměstnancích nebo důchodcích z dolu, pokud příčinou úmrtí byla nemoc z povolání nebo pracovní úraz.

Výše deputátního příspěvku se odvíjí od délky trvání pracovního poměru s maximem 2700 Kč při odpracování 15 let v dole, u vdov po důlních zaměstnancích nebo důchodcích z dolu, pokud příčinou úmrtí byla nemoc z povolání nebo pracovní úraz, je přiznávaná vždy nejvyšší sazba nároku. Nároky na výplatu deputátního příspěvku se uplatňují na příslušné důlní VOJ, ze které odešel zaměstnanec do důchodu. Příspěvky se začnou vyplácet od října do prosince 2008.

Další podrobnosti jsou uvedeny v „Zásadách poskytování deputátních příspěvků důchodcům a vdovám OKD, a. s., v roce 2008“ (www.okd.cz ).