Hornická Příbram ve vědě a technice

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 10. 2008

Již 47. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice se koná 14. až 16. října 2008. Změnilo se místo konání, ze „staré“ Příbrami se přesunulo na sídliště, do sálů Divadla A. Dvořáka, Příbram VII, Legionářů 400.

Slavnostní zahájení a společné zasedání všech sekcí začne v úterý 14. 10. v 10 hodin v kinosále divadla. Zde odpoledne a celou středu bude zasedat sekce S – Sanace, těžba a životní prostředí.

Vedle uranových lokalit, Ing. Jiří Jež se bude zabývat sanací oblastí Dolní Rožínka, Ing. Jiří Mužák sanací chemické těžby ve Stráži pod Ralskem a Ing. Jaroslav Švehla sanací úpravny MAPE Mydlovary, bude na programu sanace, rekultivace a zatápění Severočeské hnědouhelné pánve (Ing. Josef Halíř, Ing. Lukáš Žižka, RNDr. Řehoř, Ing. Jiří Kašpar), a rekultivace v OKR, které provádí s. p. DIAMO (Ing. Květoslava Hrubá). Dalším bodem je úložiště radioaktivních odpadů v ČR (RNDr. Jiří Slovák), využití opuštěných lomů (RNDr. Irena Smolová), sanační materiály, jejich monitoring a zkoumání (Ing. Petr Šašek, Ing. Pavel Schmidt, Ing. Jiří Mann) a laboratorní výzkum (Ing. Fedor Markovič, Ing. Ivan Landa, Ing. Markéta Sequensová).

Sekce L – Legislativa bude jednat v úterý odpoledne a ve středu dopoledne v Malé scéně divadla,.vchod je mezi schodištěm do divadla a schodištěm do restaurace. Přednášející z ČBÚ Praha, JUDr. Pavel Dvořák, JUDr. Vítězslav Urbanec, Ing. František Ondruš, Ing. Alexander Hykel, Ing. Jan Kaňka, Ing. Zinka Titzová a RNDr. Petr Šponar se budou věnovat pracovně právním předpisům a JUDr. Neklan Pacák a Ing. Martin Štemberka bezpečnosti práce a integrovanému záchrannému systému.

Sekce T- Evropské hornictví – tradice a památky bude zasedat v úterý odpoledne a celou středu v přednáškovém sále divadla, vchod jako do restaurace a v prvním patře vlevo.
Uvede: Krupka a cín (Alois Rittig), Česko-bavorský geopark (Ing. Rudolf Tomíček), Prokopská štola ve Stříbře (Karel Neuberger), Hornický region Krušnohoří (Ing. Petr Bohdálek), Zajištění Dolu Jeroným (tři kolektivy autorů). Další přednášky se týkají příbramského muzejnictví, 30 let hornické expozice (PaedDr. Josef Velfl), Vojna- expozice uranu (Mgr. Václav Trantina), Památky a osobnosti (Jaroslav Korbel), a evropského muzejnictví (PhDr. Miloš Zárybnický, Ing. Vratislav Procházka a Lubomír Procházka).Prezentace proběhne v úterý a ve středu v kinosále divadla od 8 do 17 hodin. Ve čtvrtek 16. října se budou konat celodenní exkurze,
1. okruh navštíví Skanzen Vysoký Chlumec,
2. okruh navštíví Muzeum zlata v Novém Kníně, Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě a Štolu Josef.

Odjezd autobusů na exkurze v je 9 hodin z parkoviště pod divadlem a v 9.15 z Jiráskových sadů v Příbrami.

Doprovodné akce:
Přátelský večer pro účastníky sympozia se koná v úterý 14. října od 18 hodin v předsálí Divadla A. Dvořáka.

Skok přes kůži spojený se slavnostním hornickým večerem bude ve středu 15. října od 19 hodin v Sokolovně ve staré Příbrami, na tradičním místě. Podrobnější informace na tel. 318 621 461, mobil 739 653 313
a e -mail:marcinikova@diamo.cz.