DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 10. 2008

UNG

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pořádá ve svých prostorách
Datum a čas: čtvrtek 6. listopadu 2008 v 09:00 - 18:00

V rámci akce se uskuteční prohlídka laboratoří a dalších pracovišť ústavu a představení aktuálních témat výzkumu:

* technologie vysokorychlostního vodního paprsku
* mikroskopický výzkum geomateriálů a stavebních hmot, analýza obrazu
* laboratorní zkoušky mechanických vlastností hornin a geomateriálů
* metody matematického modelování v geotechnice
* monitorování a vyhodnocování přirozené a technické seizmicity na severní Moravě
* geodetická měření na poddolovaném území
* geomechanická měření in-situ
* zlepšování vlastností horninového masivu chemickými injektážemi
* infračervená spektroskopie, elektroanalytické metody
* termická analýza a termomechanická analýza


Součástí programu bude také přednáška pro veřejnost na téma Přírodní prostředí v karbonu hornoslezské pánve jako model klimatických změn, která se bude konat v 17:00 v konferenční místnosti. Přednáška je věnována významu karbonu pro poznání planetárních klimatických změn. Na příkladu z Ostravska je ukázán význam hornoslezské pánve pro pochopení dynamiky klimatických změn zachycených v sedimentárním záznamu ostravského a karvinského souvrství.

K místu konání se nejlépe dopravíte ze stanice ČD Ostrava-Svinov autobusem č. 37 na zastávku Studentská v Ostravě-Porubě. Podrobnější informace o možnostech dopravy naleznete na kontaktní stránce . Další bližší informace je možné získat u Ing. Hany Doležalové na telefonu 596 979 111 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese tydenvedy@ugn.cas.cz. Početnější skupiny je nutné nahlásit předem.