Co způsobila lidová píseň Rožnovské hodiny

Autor: Vítězslav Hettenberger <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 08. 2008

RožnovV roce 1962 vystupovala v závodním klubu ROH Dolu Hlubina folkloristická skupina ze skotského Dolu Bowhill. Tím začala neformální družba a myšlenka uskutečnit vzájemné výměnné zájezdy ostravských a skotských horníků. K realizaci této myšlenky a k přípravě výměnného zájezdu došlo až v červnu 1968. Do Skotska odletěla čtyřčlenná delegace, kterou vedl tehdejší závodní Dolu Hlubina Ing. Rudolf Papala. Dalšími účastníky byli: člen hlubičské dechovky a strojník těžních strojů Oldřich Novák, tlumočnice pí Mathé a já, jako zástupce výboru závodního klubu. Naším úkolem bylo projednat podmínky výměnného zájezdu a prohlédnout místa a památky, které by účastníci zájezdu navštívili.

Při letu do Londýna, který trval asi 100 minut, jsme za velmi krásného počasí mohli sledovat krajinu a přelet nad kanálem. Ještě předtím jsme, kromě jiného, viděli z výšky i bruselské Atomium. Po příletu jsme si prohlédli Londýn, prošli se po Picadilly Street, viděli Big Ben, Westminsterské opatství a střídání stráží u královského paláce. Nočním rychlíkem jsme odjeli do Edinburghu, kde nás již čekali skotští přátelé. Ubytováni jsme byli v rodinách skotských havířů v městě Kirkaldy. Organizátoři nám ukázali zajímavá místa, která připravili pro výměnný zájezd našim horníkům. Tak jsme viděli jezera, historické památky, kostely, muzea, navštívili jsme továrnu HAIG Whisky (i s velkou ochutnávkou), fárali jsme na podmořském Dole Siefild a navštívili zájmové kluby a hornické rodiny. Byli jsme hosty i na skotském Dnu horníků, kdy se po průvodu městem za doprovodu dudáckých kapel sešlo na louce u královského paláce asi deset tisíc návštěvníků. Kromě nezapomenutelné přehlídky pochodujících dudáckých kapel si diváci dělali program sami. Konferenciér vyzval diváky, ať na podium přijdou ti, kteří něco umí, a tak se v programu střídali za velkého zájmu a potlesku dobrovolní účinkující od tří do osmdesáti let.

Vyvrcholením naší návštěvy bylo pozvání k předsedovi odborového svazu skotských horníků. Původně měla naše návštěva trvat třicet minut, ale otázek na tehdejší dění v SSSR, na Dubčeka apoll. bylo tolik, že návštěva se protáhla na devadesát minut. Pak nás pozval na oběd do jednoho skotského klubu, který vypadal přesně tak, jak je známe z anglických filmů. V klubu již čekal bývalý předseda odborového svazu skotských horníků, starší pán se svou manželkou. Po obědě nás požádal, zda jeho paní může velmi tiše zazpívat starý skotský song. Dali jsme hlavy dohromady, sklonili se nad stůl a poslouchali. Když dozpívala, požádali nás, ať tiše zazpíváme některou naši lidovou píseň. Rozhodli jsme se zazpívat „Rožnovské hodiny", a to tak, že já jsem zpíval první hlas, Oldřich Novák druhý hlas a Ing. Papala s tlumočnicí zpívali „bim bam". Najednou jsme zjistili, že přesto, že jsme zpívali tiše, v klubu nastalo nezvyklé ticho a obdivné pohledy směřovaly k našemu stolu. Pak přišel číšník, hluboce se uklonil a řekl, že v klubu je přítomna jedna návštěvnice, která nechce být poznána a prosí o nějakou slovenskou píseň. Tak jsme tiše zazpívali „Akú som si frajírenku zamiloval...".

A závěr naší hudební produkce? předseda odborového svazu skotských horníků se již musel z pracovních důvodů rozloučit. Dal nám k dispozici své auto a manželka bývalého předsedy nám dělala doprovod. Zavezla nás na královský hrad, u vchodu ukázala nějaký průkaz a my jsme si mohli prohlédnout i královské komnaty, kam se běžné návštěvy nevodí. A po prohlídce hradu nás zavezla do obchodního domu, kde jsme si mohli vybrat zboží podle našeho přání a vkusu a účet zaplatila za všechny. To vše za dvě lidové písně!

V příštím roce 1969 odjelo do Skotska 82 hlubinských horníků a techniků s manželkami a do naší republiky přijel stejný počet Skotů. U nás byli ubytováni týden ve Vratné dolině a týden na rekreačním středisku na Ostravici, kde se jim velice líbilo. Naši ve Skotsku byli ubytováni v rodinách horníků a společně navštěvovali památky a další zajímavosti. Vše vypadalo, že výměnné zájezdy se budou pro velký úspěch každoročně opakovat.

Přítomnost „dočasně" umístěných „spojeneckých" vojsk v naší republice ale způsobila, že navázaná družba ostravských a skotských horníků zvolna pohasínala a další výměnné zájezdy seji ž pro nezájem vyšších orgánů nekonaly.

Musik EIN-AUS