Po starých dolech povede stezka

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 08. 2008

HřebečS tím nápadem přišli dva fandové do zvláštností krajiny Hřebečského hřbetu u Moravské Třebové. Ani ne po roce od chvíle, kdy o něm začali veřejně mluvit, se jejich sen významně přiblížil naplnění. Evropská unie dá skoro deset milionů korun na síť turistických stezek po bývalých dolech, haldách i muzeum někdejší těžby nad Moravskou Třebovou.

„Je to velmi zajímavý záměr, který přiláká turisty do regionu a zviditelní město. Zvýší se tak atraktivita tohoto geologicky významného území, což bude přínosem i pro okolní obce. Důlní stezky také napomohou propagaci mladějovské úzkorozchodné železnice,“ říká starosta města Josef Ošťádal. Úzkokolejka a její průmyslové muzeum totiž také připomínají dobu, kdy se v oblasti těžily žáruvzdorné nerosty.

„V oblasti mezi Mladějovem na Moravě a tunelem nad Moravskou Třebovou se skrývá pětačtyřicet starých podzemních dolů, které vznikly hlavně za vlády Lichtenštejnů,“ připomíná Lumír Moučka. Nápad na stezky orienotvané na geologii a hornictví přinesl Moučka spolu s Františkem Žáčkem.

Kaliště Projekt, za který se Moravská Třebová postavila, má někdejší důlní krajinu zpřístupnit vybudováním bezpečných stezek, lávek, které umožní nahlédnout na přírodní úkazy i staré haldy, stavbou vyhlídek do krajiny nebo odhalením portálů někdejších dolů.

Jedna ze štol v blízkosti staré silnice z Moravské Třebové na Hřebeč se má dokonce změnit v muzeum. Stezky doplní také expozice ve sklepení moravskotřebovského zámku, kam by se měla přesunout zámecká geologická sbírka.

Autoři projektu chtějí podle svých slov lidem ukázat původní přírodní lokality i krajinu, která vznikla působením těžby. „Místo, kde jsou staré haldy připomíná měsíční krajinu, jinde jsou kamenné laviny vzniklé poddolováním území,“ říká Moučka.

Potok Jinde zaujme rezavý potok. „Železitá voda, která vyvěrá ze starých dolů, na vzduchu oxiduje a vytváří nádherné barevné scenérie,“ dodává Žáček.

Výstavbu stezek Třebová zahájí už letos v listopadu. Příští léto by tedy mohli za důlním tajemstvím vyrazit první turisté.

* Důlní stezky Moravská Třebová vystaví turistické stezky po geologických zvláštnostech krajiny někdejších dolů na Hřebči. Co vznikne: nové stezky, lávky s možností pohledu na přírodní úkazy a staré haldy, vyhlídky do krajiny, odhalené portály dolů, přísupná štola přeměněná na muzeum, geologická expozice ve sklepení zámku Moravská Třebová. Stezky tématicky navážou na Mladějovskou úzkorozchodnou dráhu. Celkové náklady: 10,8 milionů korun. Unie na projekt přispěla 9,18 milonů korun.

Více na DŮL HŘEBEČ