Vyhodnocení provozu kogenerační jednotky

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Šrámek Bronislav, Vydáno dne: 08. 07. 2008

jednotkaV červnu roku 2007 byla na lokalitě Žofie v Orlové u Karviné uvedena do zkušebního provozu kogenerační jednotka typu TEDOM QUANTO D 1200 SP CON, která využívá čerpaný důlní plyn (metan – chemická značka CH4) k pohonu pístového motoru a následně k výrobě el. energie a tepla (el. výkon – 1100 kW, tepelný výkon 1200 kW).

Vlastníkem kogenerační jednotky je firma ENIGEN, s. r. o. Odštěpný závod ODRA dodává této firmě odsávaný plyn z dolu, odebírá část tepla vyrobeného jednotkou, provádí obsluhu jednotky a pronajímá firmě pozemky pro umístění technologie.

A jaký efekt pro odštěpný závod ODRA přineslo provozování kogenerační jednotky za 1. – 5. měsíc roku 2008:

_

dodáno 416 200 m3 metanu (tržby za plyn 832 400 Kč), – odebráno 2 146 GJ tepla (úspora nákladů na nákupu tepla od elektrárny Dětmarovice 230 695 Kč),

_

fakturace nákladů za obsluhu jednotky a pronájem pozemků 118 533 Kč. Celkový přínos za I. čtvrtletí roku 2008 pro odštěpný závod ODRA činí 1 181 628 Kč.


Do kogenerační jednotky bylo dodáno 70 % odsátého plynu z dolu. Jednotka vyžaduje pro svůj provoz minimální množství 400 m3.hod-1, pokud je objem odsávaného plynu menší, dochází k jeho odfukování do atmosféry a odstavení kogenerační jednotky. Aby se zamezilo odfukům plynu, bylo přistoupeno ve spolupráci s firmou ENIGEN k přípravě realizace přivedení důlního plynu od externího dodavatele do areálu Žofie a jeho míchání s plynem z Dolu Žofie tak, aby bylo dosaženo maximálního využití našeho plynu a docílení vyššího využití kogenerační jednotky. Očekáváme, že po uskutečnění tohoto záměru bude ekonomický přínos pro obě strany ještě vyšší.

Ing. Šrámek Bronislav
středisko Důl odštěpného
závodu ODRA