Likvidace komínu K 273 Jirná ve Stříbře

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Karel Škvor, Vydáno dne: 04. 07. 2008


JirnáPrvní zmínky o dobývání na Stříbrsku jsou datovány do roku 1131, těžba stříbra, později hlavně galenitu probíhala s krátkými přestávkami v letech 1565 –1596, 1618 – 1648, 1726 – 1730, 1930 – 1950, z této doby nejsou žádné informace o těžbě, až do roku 1975, kdy byly doly likvidovány. Nejdéle a nejintenzivněji byla dobývána žíla Bohaté požehnání a Dlouhá žíla. Velkou intenzitu těžby lze dokladovat následujícími údaji, v letech 1958 – 1973 bylo vyraženo celkem 5183,7 m nových vodorovných důlních děl, 958,1 m svislých děl (komíny, hloubení, jámy) a dalších 1399,5 m historických důlních chodeb bylo vyzmáháno.

Žilná výplň je tvořena křemenem, méně karbonáty a barytem, z rudních minerálů hlavně galenitem, sfaleritem a pyritem, méně chalkopyritem a arzenopyritem. Křemen i rudní minerály se vyskytovaly v nádherných krystalových tvarech a jsou ozdobou nejedné mineralogické sbírky.

Komín K 273 se nachází na Dlouhé žíle, která má směr sever – jih, sklon 60 – 75° k západu a lze ji sledovat v délce cca 2500 m. Vlastní hloubení komínu započalo v roce 1958 a bylo dokončeno v roce 1960. Komín dosáhl hloubky 158,5 m a sloužil k větrání, spouštění materiálu a jako ústupová cesta. Úvodních 28 m je svislých, poté přechází v úklonný.

Jirná Po ukončení důlní činnosti v roce 1975 byl komín likvidován zakrytím ústí železobetonovým povalem, který byl v roce 1997 opravován z důvodů opakovaného násilného poškození. Pokusy o vniknutí ze strany sběratelů minerálů se pravidelně opakovaly, komín byl později překryt betonovými panely a přesypán hlušinou.

Vzhledem k tomu, že Dlouhá žíla byla zařazena do systému Natura 2000 a komín je propojen s jámou č. II, která je významným zimovištěm ohrožených druhů, netopýra velkého a netopýra černého, bylo upuštěno od způsobu likvidace zásypem stvolu komínu nezpevněným materiálem.

Komín byl překryt ohlubňovým železobetonovým povalem o rozměrech 10 x 6 m s dvěma vletovými otvory pro netopýry o velikosti 40 x 15 cm. Práce provedla ve vysoké kvalitě firma GIS – GEOINDUSTRY s. r. o. Plzeň v říjnu 2007.

Při kontrole 12. dubna 2008 bylo konstatováno, že ohlubeň a oplocení jsou nepoškozené a k dalšímu pokusu o prokopání nedošlo.