Chodící encyklopedie havířiny

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Horník, Zdroj: Radek Lukša, Vydáno dne: 06. 06. 2008

Vítězslav Hettenberger – od kronikáře na Hlubině po hornického historikaVítězslav Hettenberger OSTRAVA Chodící encyklopedie havířiny v našem revíru. Tak se dá charakterizovat Vítězslav Hettenberger, který v těchto dnech oslavil osmdesáté narozeniny. Nejen lidé z branže, ale i úplně cizí, studenti či jen zájemci o techniku a těžbu uhlí mu volají nebo píší do Poruby se žádostí o radu. Však ho také na festivalu Techné 2007 oficiálně jmenovali „hornickým historikem“. „S havířinou jsem začal ve dvaapadesátém jako důlní zámečník na Hlubině u kombajnu Ostravan. To byla mašina udělaná podle výkresů, které vzali totálně nasazení v Německu, když utekli po válce,“ řekl Hettenberger. Zájem o historii ho ale „držel“ už dříve. Na vojně například nechal kluky hrát karty a zašel se podívat na něco starého a zajímavého, byť to byl jen kostel.

Na Dole Hlubina, kde strávil přes třicet let, se poté stal kronikářem. „Nebyl jsem ve straně a komunisté takovým zakazovali psát. Nikdo vhodnější ale nebyl, a tak jsem to měl dovoleno,“ uvedl. Jeho pracovní náplní tam nicméně byla i funkce hlavního energetika. Měl na starosti hospodaření se všemi druhy energie na povrchu i dole – vodou, parou, plynem, uhlím do kotelny.

V penzi působil na Dole Alexandr, kde čerpal důlní vody. Na Ústavu geoniky Akademie věd ČR (bývalý Hornický ústav) byl odborným pracovníkem se zaměřením na historii. „Archivy, fotky, dokumenty, mapy…“ líčil tehdejší každodenní rutinu. Zachovávání minulosti pro budoucnost věnuje i nyní značnou část svého času. Aktuálním plánem je vydat knižně seriály o hornictví.

„Člověk by si měl uvědomit, jak ti staří havíři, kteří se scházejí třeba jednou týdně u piva, lpějí na historii a tradicích. Rádi si zavzpomínají,“ zakončil Hettenberger.

Životní milníky jubilantovy:
1952 – 1984 zámečník, technik, hlavní energetik, kronikář na Dole Hlubina
1984 – 1989 čerpání důlních vod na Dole Alexandr
1989 – 2005 odborný pracovník Hornického ústavu, pak Ústavu geoniky AV ČR
2006 na festivalu Techné cena Ostravská venuše
2007 třetí v anketě ostravské radnice Senior roku
obstaral historické reálie muzeu na Dole Hlubina
autor seriálů o havířině, které chce vydat i knižně
našel v archivech 104 důlní mapy včetně unikátů
měl na 40 přednášek pro domovy a kluby seniorů
od roku 2000 člen výboru a redakční rady KPHM