U Litvínova je unikátní hornické muzeum

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: Šárka Tonarová, Vydáno dne: 02. 06. 2008

Julius IIIExpozice nabízí ukázku prastarých způsobů získávání fosilního paliva i trojrozměrný záznam moderního rubání.

Dokonalá iluze uhelného dolu s nenapodobitelnou atmosférou dobrodružné cesty do hlubin Země vznikla v opuštěné hale někdejšího hnědouhelného lomu Julius III u Litvínova na Mostecku. Nabízí ukázku prastarých způsobů získávání fosilního paliva i trojrozměrný záznam moderního hornictví. Expozice představuje komorové i stěnové hlubinné dobývání uhlí, shromáždila dopravníky, vozíky i razicí kombajn. „Nic podobného v České republice není, srovnatelné muzeum hornictví v Ostravě nenabízí například 3D promítání. Máme také unikáty, třeba starý dřevěný hunt či dvoukubíkový vůz na uhlí, který je už jediný na celém světě,“ pochlubil se ředitel muzea Zbyněk Jakš. Kromě pozoruhodných exponátů přináší muzeum také odpovědi na otázky, které by určitě napadly každého malého kluka: Kam vlastně chodí horníci na záchod?

Jedním z vystavených kusů je pojízdná toaleta s prkénkem i poklopem. Stává zaparkovaná v některém výklenku ve spletitých chodbách dolů a je schovaná za plentou. Ani jeden z dotázaných horníků však nepřiznal, že by někdy pojízdný záchod použil. Daleko častěji totiž lopatou přihodí havíři něco k uhlí na přepravních pásech.

Nově vybudovanou ukázkovou štolu zpřístupnili pracovníci obecně prospěšné společnosti Podkrušnohorské technické muzeum veřejnosti ve středu. Otevření štoly je symbolickým ukončením hlubinné těžby v Čechách po dlouhých 600 letech. Náklady na vybudování muzea nelze podle Jakše přesně vyčíslit.

„Za štolou, kterou se podařilo zprovoznit v rekordním čase, je zejména nezměrné nadšení fandů hornictví a notný kus lidské práce,“ usoudil. V areálu bývalého dolu Julius III je sedm objektů zapsaných mezi národní technické památky. Kromě štoly muzeum nabízí i expozici záchranářské techniky, geologie a mineralogie, výstavu důlních lamp, měřičské techniky a nově se připravuje i expozice chemického průmyslu. „Celý region je průmyslový a vždy byl. Těžištěm muzea zůstane hornictví, ale chceme připomenout i ostatní tradiční obory, mezi nimiž je bezesporu právě chemie,“ řekla předsedkyně správní rady muzea Hana Jeníčková. Původní projekt prezentace vývoje hornictví na Mostecku, který počítal v sedmi postupných etapách s investicí zhruba 400 miliónů korun, je podle Jeníčkové nereálný.

„Na to bychom peníze nesehnali. Soustředíme se na uchování památek, jejich opravu a údržbu a uspořádání do expozic, jež budou sloužit široké veřejnosti včetně školáků. Ti se tak mohou názorně přesvědčit, jakým způsobem se ještě nedávno v regionu žilo,“ dodala Hana Jeníčková.