Z Dolu Jindřich zůstal jen komín kotelny

Autor: Vítězslav Hettenberger <>, Téma: Historie, Vydáno dne: 04. 02. 2008

Dobývání zahájil hrabě Jan Erdman Florian Larisch v roce 1776, uhelné zásoby byly vyčerpány v roce 1995.

Jindřich Již v roce 1776 bylo podle historických pramenů nalezeno první uhlí v prostoru dnešního Dolu Československé armády v Karviné.

Ve stejném roce zahájil dobývání uhlí majitel karvinského panství hrabě Jan Erdman Florian Larisch v prostoru dnes již neexistující Jámy Jindřich. V období od roku 1776 do roku 1856 bylo v tomto důlním poli vyhloubeno několik šachtic hlubokých většinou kolem 30 metrů, maximálně do hloubky 70 metrů.

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVYZa dobu založení Dolu Jindřich v Karviné se pokládá rok 1856. Původní měl název Důl č. VI a také Důl Gabzdyl.

Až později dostal jméno Důl Jindřich podle vnuka původního majitele. Šlechtický rod Larischů-Mönnichů vlastnil tento důl až do znárodnění. Provoz dolu byl zpočátku neúspěšný. V důsledku průtrže kuřavky a důlní vody v hloubce 166 metrů bylo další hloubení zastaveno. Velmi omezený byl provoz dolu celé tři desítky let.

V roce 1890 pak začalo hloubení nové výdušné jámy Jindřich č. 1. Podle záznamů se v roce 1896 těžilo již na čtvrtém a pátém patře. Veškerá doprava uhlí k jámě byla ruční pomocí rumpálu. Teprve v roce 1905 se pro dopravu v dole začal využívat první kůň. O třicet let později, v roce 1936, byly do dolu dodány dvě důlní lokomotivy a doprava koňmi byla zrušena. Po znárodnění v roce 1945 byl Důl Jindřich samostatným až do roku 1951, kdy skončila jeho rekonstrukce. Následně byly sloučeny karvinské doly Jindřich, Hlubina, Františka a JanKarel. Vznikl tak národní podnik Velkodůl Československá armáda. Důl Jindřich se stal jeho závodem a veškerá těžba byla důlními překopy převedena na hlavní závod JanKarel.

Pro zvýšení kapacity jam byla v roce 1959 vyhloubena jáma Jindřich č. 3 až na 10. patro a původní těžní jáma se stala jámou výdušnou.

Po vyčerpání uhelných zásob byl Důl Jindřich k 31. prosinci 1995 zrušen a důlní pole připojeno k Dolu Jan-Karel.

Všechny jámy byly v letech 1998 a 1999 postupně likvidovány a zasypány. Jako chráněna památka zůstal zachován pouze původní komín kotelny, který je možno vidět ze silnice vedoucí mezi Ostravou a Karvinou.

Pro své úředníky postavil Důl Jindřich kolonii U větrní jámy Jindřich, která měla 14 domů. Další kolonie Na Jindřišce pro dělníky dolů Františka a Jindřich byla z let 1869–1888 a měla celkem 37 domků.

A konečně Červená kolonie s 57 domy se stavěla v letech 1890–1902. V roce 1929 měl Důl Jindřich celkem 516 bytů, z toho 471 dělnických a 45 úřednických.