Důl Václav získal název po českém světci

Autor: Vítězslav Hettenberger <>, Téma: Historie, Vydáno dne: 07. 01. 2008

Šachtu vlastnil stát, dráhy i zbrojovka, uhlí dávala sedmašedesát let * Koksovna skončila po 37 letech.

VáclavJedním z nejvznosnějších názvů, a to po patronu české státnosti, se mohl pyšnit Důl Václav v Porubě. Jeho historie však byla na významné výsledky mnohem bohatší.

V roce 1871 přešlo bývalé kutné pole hraběte Harracha v Porubě, Orlové a Heřmanicích do majetku akciové společnosti Innerberger Hauptgewekschacht, ze které se o deset let později vyvinula Rakouská alpinská montanní společnost.

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVYDůlní majetek této společnosti odkoupil v roce 1926 československý stát. Vlastnické právo přešlo v roce 1938 na Zbrojovku Brno a během okupace v roce 1942 na Severní dráhu Ferdinandovu, která vlastnila důl až do poválečného znárodnění.

Samotný důl byl založen v r. 1900 a nejprve nesl název podle zřizovatelské společnosti, tedy Důl Alpineschacht, lidově ho však všichni nazývali Alpinka. Těžní jáma se začala hloubit již v roce 1898 a dosáhla konečné hloubky 659,52 metru. Jáma č. 2 se začala hloubit v roce 1900 a byla vyhloubena do 590,26 metru.

Pro provoz dolu a odbyt uhlí byla důležitá výstavba železniční vlečky v letech 1905 až 1907. Důl těžil kvalitní černé uhlí a pro zpracování na koks byla v roce 1909 uvedena do provozu koksovna. Při modernizaci dolu byly v roce 1930 instalovány koksové baterie typu KOPPERS. Koksovna ale byla kvůli zastaralému zařízení zrušena v roce 1946.

V roce 1929, kdy už důl patřil státu, tedy v době oslavy svatováclavského milénia, dostal do názvu světcovo jméno. Po znárodnění v roce 1945 a následném začleněním do svazku národního podniku Ostravskokarvinské doly vystřídal legendárního knížete v pojmenování dolu perspektivní mládežník, protože k 1. lednu 1955 po sloučení dolů Václav a Evžen se změnil název na Důl Čs. pionýr. K tomuto dolu byl v roce 1963 ještě připojen Důl Žofie a o sedm let později se vše stalo jedním ze závodů národního podniku Dolu Julius Fučík.

To se ale už v někdejším Dole Václav netěžilo, kvůli vyčerpání uhelných zásob odtud odešli horníci v roce 1967. Jámy byly zasypány v roce 1973 a opatřeny železobetonovou zátkou s komínkem pro odběry vzorků plynů.

Za dobu svého trvání vytěžil Důl Václav (Alpineschacht) 12,518 miliónu tun černého uhlí.