Důl František v Přívoze dával uhlí 146 let

Autor: Vítězslav Hettenberger <>, Téma: Historie, Vydáno dne: 25. 07. 2007

Těžířstvo bratří Kleinů založilo v roce 1852 důl v ostravském Přívoze. Kutací práce se tam dělaly tři roky předtím.

Důl dostal jméno podle jednoho z bratří Kleinů -Franz-Schacht. Výstavba dolu včetně přebudování kutací jámy na jámu důlní se datuje do let 1852-54. Pravidelná těžba začala v roce 1854. Po dokončení výstavby šachty se 12. července 1855 Severní dráha Ferdinandova (SdF) s těžířstvem bratří Kleinů dohodla na koupi dolu. SdF začala důl modernizovat, poměrně velká přestavba se uskutečnila po roce 1857.

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY

František


Pohled na Důl František v Přívoze po rekonstrukci, snímek je z roku 1927.
Po povodni byl důl rok mimo provoz

Další rekonstrukce a modernizace následovala v roce 1869. Začala prohloubením těžní jámy do 206,5 metru a o dva roky později byla prohloubena také větrní jáma. Při velké povodni v roce 1888 se těžní jámou provalila do dolu voda a likvidace následků zatopení dolu trvala rok. Další rekonstrukce proběhla v letech 1912-17. Na těžní jámě, která měla v té době hloubku už 530 metrů, byl instalován elektrický těžní stroj. Elektrifikován byl celý provoz dolu. V rámci hledání úspor při těžbě uhlí v době hospodářské krize v letech 1929-33 byly k dolu František připojeny do té doby samostatné doly SdF -v roce 1927 Důl Jiří a v roce 1933 Důl Jindřich.

Během druhé světové války byla plánována výstavba velkodolu František. V rámci těchto příprav začalo v roce 1942 hloubení nové centrální jámy. Válečné události však způsobily, že hloubení bylo předčasně ukončeno v hloubce 397,5 metru.

Po druhé světové válce byly v roce 1945 doly Severní dráhy Ferdinandovy znárodněny a od 1. ledna 1946 začleněny do národního podniku Ostravsko-karvinské doly v Ostravě. V roce 1947 byl Důl František přejmenován na Důl Generál Svoboda na počest významného československého vojenského velitele, pozdějšího ministra národní obrany a prezidenta ČSR. Nový název, Důl Vítězný únor, dostal v roce 1953. V rámci rekonstrukce a modernizace dolů v OKR bylo obnoveno hloubení jámy. K 1. lednu 1964 byly sloučeny doly Vítězný únor, Eduard Urx a Stachanov.

Věž odstřelili v roce 1998

K 1. dubnu 1990 byl Důl Vítězný únor přejmenován na Důl Odra. Nebyla přitom respektována skutečnost, že důl stejného jména existoval už v letech 1908-1967.

Těžba na Dole Odra byla zcela ukončena 30. červnu 1994, kdy byl symbolicky vyvezen z dolu poslední vůz.

Skipová jáma č. 2 byla zasypána a těžní věž odstřelena 6. listopadu 1998.