Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 19.09.2020 do 26.09.2020

Sekce KOMENTÁŘE
22.09.2020Nike Running Shoes For Men

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Úpravárenství

Úpravny uhlí ostravsko-karvinského revíru (7)

Jak se vyvíjela situace na úpravně uhlí Dolu Darkov.

Fabián

Důl Darkov se stal přímým pokračovatelem tradic karvinských šachet Gabriela, Hohenegger, Barbora, poválečného Dolu 9. květen a Velkodolu 1.máj. Součástí tohoto Velkodolu 1. máj byl i úpravárenský závod Ústřední Závod Karviná (ÚZK), který zpracovával surové uhlí (mimo Důl 9. květen) z uvedených důlních závodů. Po zprovoznění úpravárenského komplexu Dolu Darkov byl závod ÚZK zastaven, pracovníci byli převedeni na Důl Darkov a závod byl zbourán. V současné době je na území bývalého závodu ÚZK vybudována centrální skládka paliva OKD.

Úpravárenský komplex Dolu Darkov byl postaven fi rmou Vítkovice. Kapacitně jde o největší úpravárenský komplex v OKD. Ten byl uveden do provozu v roce 1987 a skládá se z:

• odkamenění (předúprava surového uhlí)
• velkoprostorových zásobníků surového uhlí (kapacita 40 000 t) i praného uhlí (kapacita 20 000 t)
• úpravny uhlí
• expedičních zásobníků
• termické sušárny (typ Babcock) fl otokoncentrátu a uhelných kalů
• odsunu hlušiny (původně nakládka hlušiny v areálu podniku, nyní mimo areál)

Komplex byl postaven jako dvoulinkový se dvěma nezávislými zpracovacími linkami pro selektivní úpravu uhlí vhodného pro koksování i energetického uhlí o celkovém výkonu 28 000 t/den.

Po ověření technologie zkušebním provozem byla, s ohledem na nižší objem vsázky, ve vodním prádle provozována pouze jedna zpracovací linka. Tak je tomu dosud, protože v průběhu let některé části strojního zařízení nebo kompletní strojní celky jedné linky byly použity jako náhradní díly na zabezpečení provozu linky druhé. Postupnou modernizací technologického zařízení se zvýšil výkon provozované linky. Na „rozjezd“ kapacitní úpravny uhlí početně nestačili převedení pracovníci z ÚZK, proto pomáhali i pracovníci ostatních úpraven uhlí, kteří byli „dočasně“ přemístěni na Důl Darkov. Někteří se vrátili zpět na původní závod, jiní z důvodu lepšího uplatnění zůstali.

Předúprava uhlí – odkamenění

Těžba z obou závodů (9. květen a Darkov) je v dole přisunována ke skipokomplexu MÍR 4, kde se vertikálně dopravuje k úpravě. Surové uhlí je na třídicích sítech Scalpeur tříděno na dvě zrnitostní třídy:
• zrnitostní třída 0 – 40 mm je dopravována do velkoprostorových zásobníků surového uhlí
• zrnitostní třída 40 – max. mm je, po ručním vybrání nežádoucích předmětů, upravována v těžkokapalinovém rozdružovači DREWBOY
na dva produkty:
• hlušinu – po podrcení se dopravuje na velký odval a následně je nákladními auty nebo železničními vagóny rozvážena na rekultivační stavby
• směs uhlí a proplástku, která se drtí na –40 mm a s odtříděným surovým uhlí 0-40 mm je dopravena do velkoprostorových zásobníků surového uhlí
• Úprava uhlí 1,0 –40 mm
• Úprava uhlí 1,0 – 40 mm v sazečkách dává tři produkty:
• hlušiny jsou odvedeny do zásobníku hlušin a jejich odsun na odval zajišťuje pásový dopravník – společně s hlušinou z odkamenění
• meziprodukt je po podrcení expedován k zákazníkům
• prané uhlí je po odvodnění dopraveno do expedičních nebo záložních (kapacita 20 000 t) zásobníků praného uhlí
• Úprava uhlí 0 – 1,0 mm

Uhelné kaly jsou staženy do zahušťovače Dorr a pak zpracovány v třídících hydrocyklonech. Část zrna 0,25-1,0 mm je přivedena na baterii spirál a zrno 0-0,25 se zbytkem zrna 0,25-1,0 mm je upravováno ve fl otačních bateriích na dva produkty:
• fl otační koncentrát i koncentrát ze spirál je odvodněn na diskových fi ltrech nebo v plnoplášťových odstředivkách typ KHD a je přidáván k pranému uhlí ze sazeček nebo je sušen v sušárně Babcock
• fl otační hlušiny a hlušiny ze spirál jsou po zahuštění v Dorrově zahušťovači čerpány do nádrže Pilňok k rekultivační činnosti.

Přesto, že úpravárenskému komplexu patří v OKD nejmladší příčka, bylo nutno se podřídit diktátu tržního prostředí prodeje uhlí a dílčími rekonstrukcemi dosáhnout vyšších výnosů a zajistit rovnoměrnou kvalitu expedovaného paliva. Taktéž bylo nutno „dovybavit“ technologii úpravy uhlí novou měřicí a regulační technikou. Především se jednalo o:
• uzavření kalového okruhu v prádle, tj. bez sedimentačních nádrží
• uvedení do provozu termické sušárny fl otačního koncentrátu
• modernizaci a automatizaci pracích sazeček – instalace čidel a řídicího počítače
• instalaci kolejových vah (dříve se vážení expedovaného paliva provádělo pomocí vážních nádob)
• modernizaci řídicího a informačního systému (instalace kontinuálních popeloměrů a vlhkoměrů)
• zvýšení výroby energetického prachu včetně výstavby homogenizační linky
• změny dopravních cest pro selektivní skladování uhlí v zásobnících

Úpravárenský komplex svou technologickou koncepcí představuje moderní úpravnu a svou kapacitou i technologii je schopen zpracovávat nejen uhlí vlastního závodu, ale i uhlí jiných důlních závodů.

Zbyněk Szostek

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 01. 07. 2010 | 8089 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Zbyněk Szostek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server