Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 21.10.2020 do 28.10.2020

Sekce KOMENTÁŘE
26.10.2020Jordan 11

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 29 nalezených)

| 0-15 | 15-29 |
Pobočka Havířov

Se Zemanem v zádech

SibrtV pondělí 10.listopadu proběhla beseda havířovské pobočky KPHMO trochu ve stínu návštěvy naší Hlavy státu, přesto byla beseda návštěvníky obsazena v klasickém schématu. Po blahopřání jubilantům, když dva naši členové oslavují ve zdraví úctyhodných 80ti let, seznámil předseda pobočky přítomné s nejbližším programem Klubu: 24.11. ve Stálé expozici filmové odpoledne na téma odpal těžních věží Dolu Dukla a následně tradiční Klubová Barborka 2.12. v kompresorovně Landek parku. Hlavní téma besedy bylo tentokrát Krize uhelného hornictví ve světě a řešení těchto problémů v rámci OKD. Před předáním slova tiskovému mluvčímu OKD M.Siebrtovi poděkoval předseda pobočky za podporu, kterou OKD i v této složité době věnuje našim aktivitám. Na grafech prezentace nás p.Siebrt dosti podrobně seznámil s aktuální situací na uhelném trhu, kdy prodejní ceny jsou na třetině stavu před pár lety. Poptávka je celosvětově omezená a konkurence levného uhlí ze zámoří je drastická. Okolní státy tuto situaci řeší podle svých možností Polsko, Slovensko a Maďarsko, které mají podíl v uhelných společnostech, dotují odbyt a provoz šachet. Soukromé společnosti musí racionalizovat provozy a snižovat vstupní náklady do těžby.

| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 22. 11. 2014 | 975 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Jastrzebie v Havířově

SkokŘíjnová beseda Havířovské pobočky KPHMO byla věnována hornické historii v podání našich polských přátel z tamějšího muzea a sdružení SITG. Na úvod předseda pobočky informoval členy o 18.setkání Sdružení hornických měst a obci v Českém Krumlově ve dnech 26.-28.září. Akce to byla velice náročná z pohledu průchodnosti města a navíc kumulací tří akcí do jednoho víkendu. Jeden průvod byl hornický a proti nám šel druhý průvod složený z turistů všech národností. Nicméně byl to pro účastníky příjemný zážitek v kulisách středověkého města a pro havířováky příjemná povinnost, neboť primátor našeho města obdržel symbolické světlo k pořádání 19.setkání v příštím roce v Havířově. Po blahopřání jubilantům Klubu dostal slovo náš host historik M.Boratyn. Povedl nás hornickou historií města Jastrzebie Zdroj, která pro mnohé z nás byla velkou neznámou. Uhlí se zde našlo již koncem 19.století, ale díky velkému výronu metanu nebyla jeho těžba spuštěna. Našel se přitom vydatný zdroj solanky což umožnilo podnikavému hraběti Felixi von Koenigsdorff založit zde lázně. V šedesátých letech hlad po uhlí a devizách spustil překotný rozvoj hornické činnosti a z malé obce o dvou tisících obyvatelích se stalo nové město s počtem 120 tisíc lidí, zejména horníků. Tato historie živě připomíná vznik Havířova.

| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 16. 11. 2014 | 861 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Setkání po prázdninách

PG II

Členové havířovské pobočky KPHMO a přátelé hornické historie se sešli v pondělí 8.září mimořádně v Domečku, sídlu Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché. Důvody byly dva. Téma besedy byla Historie klubu důchodců a druhý důvod byl útulné prostředí Domečku, kde se člověk cítí jako v hornickém muzeu a současně na pikniku. Naší akci předcházela oslava Dne horníků 4.9. v Dělnickém domě, které bylo současně připomínkou 40.výročí tragédie na Dole Prezident Gottwald. 12.září 1974 se v 6.19 hodin při řádné jízdě na jámě PG II utrhlo lano a došlo k pádu klece do tůně. Na místě zahynulo 7 horníků, jeden cestou do nemocnice, 22 lidí bylo zraněno těžce a další 4 lehce. Vzpomínkové akce se zúčastnilo i několik žijících účastníků tragédie. Pan Duda popsal průběh celé události, jak ji prožil na vlastní kůži. Akce se zúčastnili i členové několika okolních klubů krojovaných horníků. Celý průběh vzpomínkové akce byl velmi emotivní a důstojný.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 16. 09. 2014 | 908 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Cesta do třetihor

Doc. MUDr. Bačovský CScV pondělí 9.června se konala poslední beseda havířovské pobočky KPHMO před prázdninami. V sále loutkového divadla se sešlo kolem 60 členů Klubu a příznivců cestování z Havířova. Tento horký den dobře dokresloval besedu Doc. MUDr. Bačovského CSc. z fakultní nemocnice v Olomouci a amatérského entomologa na téma Divoká Tasmánie. Ještě před besedou ho stihli členové Klubu provést naší expozicí Historie psaná uhlím v Renetě. Zde se seznámil s příběhem Havířova a našeho hornictví a byl příjemně překvapen. Beseda začala úvodním slovem předsedy pobočky. Pozval přítomné na nejbližší akce Klubu: 16.6. filmové odpoledne v expozici na téma Havířov v květech, 28.6. exkurze do hornického skanzenu na Bani Cígel, 4.7. oslava sv.Prokopa v Ostravě, kostele sv.Václava a 7.7. v 10 hod tryzny za oběti důlního neštěstí v areálu Dukly. Následně popřál červnovým jubilantům. Po tomto tradičním úvodu dostal slovo náš host. Ve své prezentaci nás, obrazně řečeno, přenesl do třetihor /období vzniku černého uhlí/, na Tasmánii. Ostrov, který leží 240 km na jih od Austrálie pro naši civilizaci objevili Holanďané a následně jej předali do pravomoci Angličanům. Historie zde je totožná s australskou.

| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 03. 07. 2014 | 1184 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Návštěva z Polska

Gong

V úterý 17.6. k nám přijel plný autobus našich partnerů z SITG Jastrzebie na výlet za technickými památkami a historii hornictví. Jejich program byl značně náročný. V 9 hodin začali exkurzí v Landek parku. Vzhledem k tomu, že to jsou horničtí důchodci a bývalí důlní technici, tak to pro ně nebylo nic úplně nového, ale přesto zde viděli pár specialit naší lokality. Mimo jiné to byly výchozy slojí na povrch. Před dalším cílem se občerstvili pivečkem v Harendě a pokračovali jsme do Dolní oblasti Vítkovice, která je v další fázi rekonstrukce s novým vjezdem a velkým parkovištěm. Tady nás čekal Petr Rojíček a protáhl účastníky vysokou pecí s celou historií a technologií výroby surového železa.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 21. 06. 2014 | 1014 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

165 let VŠB

V Havířově oslavili založení VŠB

VŠB

V pondělí 14. dubna 2014 ve 14 hodin ve společenském domě Reneta v Havířově začaly oslavy 165 let od založení Vysoké školy báňské vernisáží. Na vernisáži přivítala ředitelka Městské knihovny v Havířově Ing. Dagmar Čuntová primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka, děkana HGF VŠB Prof. Ing. Vojtěcha Dirnera,CSc, ekonomického náměstka města Havířova Ing. Eduarda Heczka, zástupce KPHM v Ostravě Ing. Jaroslava Minku a všechny přítomné na vernisáži.

Vedoucí expozice „Hornictví psané uhlím“ Jitka Varkočková vyzvala děkana HGF VŠB, aby zahájil vernisáž a ten pověřil Mgr. Jindru Biolkovou, která krátce připomněla význam a historii VŠB. Potom byl vyzván Ing. Jaroslav Minka, aby přednesl svoje verše: „VŠB – alma mater“ a „Je to kamarádství“. Celou vernisáž pak uváděla Mgr. Jindra Biolková, CSc u jednotlivých panelů.


| Autor: Ing. Jaroslav Minka | Vydáno dne 24. 04. 2014 | 1794 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Hodnocení činnosti Havířovské pobočky za rok 2013

V úvodu musím konstatovat, že tento rok byl trochu ve stínu roku 2012, kdy jsme po dlouholeté snaze ve spolupráci s ostatními partnery otevřeli stálou expozici Historie psaná uhlím v našem městě. Toto konstatování ale neznamená, že to byl rok nečinnosti.

V lednu jsme se zúčastnili druhé poloviny otevření stálé expozice Historie psaná uhlím v partnerském městě Jastrzebie Zdroj. Je instalovaná v zajímavém prostředí stávajícího muzea na jehož expozici plynule navazuje. Je zde zajímavá prezentace uměleckých děl z uhlí a sbírka slavnostních znaků ze setkání gwarků při zdejších oslavách Barborky.

Klasická přednášková činnost měla pestrý námět od lázeňství přes cestování a loutkářství k hornictví. Tradiční byla účast na plenárce, kde došlo k závažné změně- aktualizací Stanov KPHMO. Rovněž jsme se zúčastnili podle možností i Evropského setkání horníků a hutníků v Košicích a setkání Hornických měst, obcí a spolků v Kladně. Tady jsme byli odměněni za loňské úspěchy. Naše město dostalo Českého Permona za vytvoření stálé expozice a emeritní předseda Klubu obdržel čestné uznání za zásluhy o rozvoj hornických tradic v našem regionu. Landecká Barborka byla rovněž s naší účastí.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 29. 01. 2014 | 981 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Závěrečná KPHMO pobočka Havířov

Letošní poslední beseda Klubu se uskutečnila 9.12. tradičně v loutkovém sále KD P.Bezruče. Účastníků se sešlo více než 70 k potěšení organizátorů. Program byl předznamenán termínem jednání. V úvodu promluvil předseda KPHMO Ing. Petr Rojíček, seznámil členy Klubu a hosty s posledními akcemi naší činnosti : Seminářem o hornických památkách konaném v areálu VŠB Ostrava a tradiční Barborkou v kompresorovně Landek parku. Poděkoval členům pobočky za naší úspěšnou činnost zejména realizaci stálé expozice Historie psaná uhlím ve spol.domě Reneta. Vyzval přítomné k návštěvě Dolní oblasti Vítkovice, kde se rozvinula plnohodnotná činnost v bývalém průmyslovém areálu.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 23. 01. 2014 | 1008 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Spotkanie Starych strzech

JastrzebieTak se jmenuje oslava Barborky našich kolegů z SITG důchodců v Jastrzebiu, které jsme se zúčastnili 12.prosince 2013 v jejich kulturním domečku u bývalého areálu dolu Moszczenica. Celou akci mají dokonale zažitou a natrénovanou a bylo vidět, že si jí náležitě užívali. Součástí akce bylo i přijímání nových členů do spolku Starych strzech. Je to rituál, jehož součástí je smytí uhelného prachu z obličeje adepta rotačními smetáčky nad korytem piva a pasování úderem lopaty zvané babsko dupa.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 18. 01. 2014 | 975 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Rušná beseda v divadle loutek

Listopadová beseda pobočky KPHMO v Havířově.

V pondělí 11.11. byla výjimečná nejen datem, ale i svým obsahem. Kromě dvojprogramu na téma přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně a dokončení tématu havárie v Jablunkovském tunelu přijeli na návštěvu partneři z Klubu důchodců SITG Jastrzebie Zdroj. Po gratulaci jubilantům měsíce pozval předseda Klubu členy na dvě důležité akce , na Seminář o hornických památkách na VŠB Ostrava 2.12. a na klubovou Barborku do Landek parku v úterý 3.12. Následně nás seznámil přednášející Ing.Drahoňovský se základními údaji a zajímavostmi související s údržbou zařízení přečerpávací elektrárny. Základní údaje shrnutí: otevření rok 1996, výstavba s přerušením od roku 1978 s četnými změnami, výkon 2 x 325 MW, objem horní nádrže 2,72 mil.m3, spodní 3,4 mil.m3, výškový rozdíl 510 m, průměr přívodního potrubí 2x3,6 m. Zajímavé byly postřehy z prací, které firma postupně získala při pravidelných údržbových pracích a opravách. Ty probíhají ve specifických podmínkách ve svislých dílech v zavěšení na lanech, případně v uzavřených prostorách v těsné blízkosti vlastního soustrojí turbíny. K tomu jesenické klima se sněhovou pokrývkou do konce dubna, tyto náročné podmínky jsou občas, pokud vyjde počasí, kompenzovány krásnými výhledy z ochozu horní nádrže na úchvatné panoráma hor.

| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 08. 01. 2014 | 992 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Havířovští senioři KPHMO v tunelu

Jablunkov

Po dvouměsíčních prázdninách se v pondělí, na Den horníků, sešli v loutkovém sále KD P.Bezruče členové havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea. Uvítal je předseda pobočky Ing.Vincenec . Informoval o událostech v Klubu v období léta, zejména o účasti na Kladenském fedrování, kde Havířov dostal cenu Český Permon za čin roku „ Otevření stálé expozice Historie psaná uhlím“ a medaili kterou dostal Ing.Dombrovský CSc za aktivity v hornické historii. Po dlouhém seznamu prázdninových jubilantů následovala pozvánka na tradiční Den horníků na HePo do Petřvaldu na 12.9.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 03. 10. 2013 | 1858 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Vzpomínka na Dukelskou tragédii

Bývalí pracovníci Dolu Dukla každoročně vzpomínají na tragédii z roku 1961 a na kamarády, kteří se nedožili dnešních dní. Vždy to bylo přímo u pomníku tragédie v areálu bývalého dolu. V současné době probíhá rekonstrukce areálu na průmyslovou zónu a památník je přemístěn na bezpečné místo do depozitáře. Pamětníci, členové havířovské pobočky KPHMO a Klubu důchodců Dolu Dukla, letošní vzpomínku operativně přemístili do stálé expozice Historie psaná uhlím v Renetě. Ve středu 3.července se v 17 hodin sešlo 12 pamětníků a přátel u tabla věnovanému smutné události na Dukle a položili tam smuteční kytice. Následně shlédli DVD věnované této události zpracované dokumentaristou Klubu L. Bardoněm. Většina si prohlédla i změny ve složení expozice a se zájmem si prolistovali panely věnované historii městských oslav Havířov v květech. Závěr piety se konal tradičně v restauraci Vinamet v diskusi o současné neradostné situaci v hornictví, jeho příčinách a důsledcích.

| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 11. 07. 2013 | 2660 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Přednáška o Patagonii zabodovala

Havířovská pobočka KPHMO ve spolupráci s MKS uspořádala v pondělí 10.června v sále loutkového divadla KD P.Bezruče besedu Mgr.V.Czyžové Jižní Amerika-Patagonie.

Czyžová

Na úvod předseda pobočky seznámil účastníky s aktualitami klubu: Evropské setkání horníků v Košicích a pozval na nejbližší akce, promítání DVD likvidace těž.věží na Dukle ve stálé expozici 17.6., oslava sv.Prokopa v ostravské katedrále 4.7. a přípravě zájezdu na setkání hornických měst do Kladna 7.9., kde město Havířov obdrží Českého Permona za expozici Historie psaná uhlím. Po blahopřání jubilantům předal slovo cestovatelce. Přednášející se na úvod chvíli potýkala s neposlušným mikrofonem. Konstatovala, že ač není profesionální cestovatelkou ani geoložkou, tak je cestování její životní láskou, o čemž nás přesvědčila v dalším průběhu besedy. Členové Klubu nejen v Havířově prožívají již podzim života a tak je velmi zajímají všechny podrobnosti o vzdálených exotických zemích, které již nemohou pro svůj věk a nízký důchod navštívit. Dobře připravenou besedu doplňovala spousta záběrů, které s notbuku pouštěl její syn a současně sponzor této cesty. Ve vymezeném čase, který se ukázal jako krátký, jsme procestovali celou oblast Patagonie, která se rozkládá v jižní části kontinentu na území Argentiny a Chile.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 28. 06. 2013 | 1590 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Hodnocení pobočky KPHMO v Havířově za rok 2012

Uplynulý rok patřil v životě pobočky ke zlomovému. Podařilo se realizovat dlouholetou vizi čestného člena a bývalého předsedy KPHMO Ing. Zd. Dombrovského CSc., zřízení stále hornické expozice v Havířově. Za náročné spolupráce s Magistrátem města, Euroregionem Těšínské Slezsko, muzeem Těšínska, Nadací Landek a dalšími partnery byla 10.prosince slavnostně otevřena výstava Historie psaná uhlím, která má své dvojče v Jastrzebie Zdroj na polské straně hranice. Je zde zdokumentován vznik Havířova a jeho vývoj do dnešních dnů a zejména hornická historie našeho regionu. Hlavně si všímá zaniklých šachet Dukla a František. Tento úspěch je však velice zavazující. Vznik byl velmi duševně i fyzicky náročný pro realizátory, členy Klubu, ale její další existence a životaschopnost nebude rovněž žádná procházka růžovým sadem. Výstava spadá pod Městskou knihovnu Havířov a je nutno vyzvednout, že už při otevření ukázali její pracovníci, že ví do čeho jdou a zorganizovali soutěž Pilný horník pro čtenáře a zejména děti, která přinesla spoustu zajímavých postřehů a náhledů na hornictví dětskýma očima. Budeme muset naučit lidi chodit do těchto prostor nejen na expozici, kterou budeme muset průběžně měnit a aktualizovat, ale nabídnout i jiné pravidelné aktivity, jinak se náš záměr ztratí ve všednodennosti. Velké poděkování patří skupině pracovníků kolem scénáristy J.Čihaře a jeho pracovnímu týmu a ostatním členům výboru pobočky za vykonanou práci. Zvláštní dík patří otci myšlenky, Ing.Dombrovskému CSc, který přípravě a realizaci expozice věnoval bez přehánění víc než tisíc hodin a hlavně trpělivost a pevné nervy při jednáních v průběhu realizace.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 22. 06. 2013 | 1576 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pobočka Havířov

Dubnové setkání s loutkařem

Havířovská pobočka KPHMO měla 8.dubna svou besedu v Loutkovém divadle tentokrát opravdu o loutkách. Předseda pobočky informoval přítomné o konání plenární schůze Klubu , která se koná v Landek parku 7.května v 15 hodin. Mimo klasického programu se bude probírat i aktualizace stanov Klubu. V rámci společenské kroniky jsme blahopřáli k 85. narozeninám panu Kochanovi z Petřvaldu, který se aktivně věnuje hornické historii. Pak už dostal slovo velice aktivní mladý muž Bc.A David Velčovský.


| Autor: Jan Vincenec | Vydáno dne 05. 06. 2013 | 1108 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-29 |

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server