Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 09.07.2024 do 16.07.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 46 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |
DIAMO

Významné životní jubileum prof. Ing. Jindřicha Láta, DrSc.

Lát

Dne 16. října 2016 oslavil 90. narozeniny nestor světového hornictví a vzácný člověk pan profesor Jindřich Lát. Již od mladých let tíhnul k hornictví a zejména k důlním strojům, v roce 1952 vystudoval Hornické inženýrství na VŠB-TU Ostrava a poté nastoupil do ostravských dolů, kde vykonával různé provozní funkce, mimo jiné hlavního inženýra na Dole Paskov. Mezi lety 1984 až 1992 vyučoval na HGF VŠB-TU Ostrava. V roce 1987 byl jmenován profesorem.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 22. 11. 2016 | 2007 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

7. díl Důlní svítidla

Svitidla

Z hornických sbírek NTM, část 7

Mezi poměrně solidní sbírku NTM patří sbírka důlních svítidel. Ta byla budována od roku 1910 převážně z darů tehdy moderních lamp. To co se objevilo na trhu, získalo také NTM, jsou zde i některé reklamní a školní vzorky v řezu. Hodnotné dary jsou od profesora Jaroslava Jičínského z počátku 20. století či profesora Jaromíra Koutka. Tehdy to byla také věc prestiže, něco darovat do muzea na národní, celorepublikové úrovni, dnes jsou podobné spontánní dary zajímavých předmětů do NTM jako jsou důlní lampy velice zřídkavé.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 18. 10. 2016 | 2827 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Hornický den ve Stráži pod Ralskem

Kmotři

Oslava Dne horníků ve Stráži pod Ralskem se letos konala dne 16. září v kulturním domě U Jezera. Role průvodce slavnostním odpolednem se ujal Mgr. Jiří Štipský z odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. V úvodu oficiální části přivítal ředitele státního podniku Ing. Tomáše Rychtaříka a čestné hosty. Pozvání na oslavu mimo jiné přijali Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu a zároveň předseda Dozorčí rady s. p. DIAMO, doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc., emeritní místopředseda vlády, Ing. Dalibor Hampejs, předseda Obvodního báňského úřadu v Liberci, Ing. Miroslav Jurda, vedoucí Regionálního centra SÚJB v Kamenné, Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města Stráž pod Ralskem, členové Dozorčí rady státního podniku, vedení odštěpných závodů a další hosté.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 13. 10. 2016 | 2430 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

6. díl Dřevěná důlní čerpadla

Vodni kola

Na dolech dlouho postačovalo čerpání vod ve vědrech pomocí rumpálů či v kožených měších pomocí koňských vrátků, tato forma čerpání z velkých hloubek se udržela v revíru Kutná Hora až do 18. století, v Solivaru Prešov na Slovensku se koženými měchy čerpalo až do roku 1928.

V 16. století se hojně experimentovalo s různými důlními stroji, hlavně čerpacími. Tato renesanční, pozoruhodná až obskurní zařízení, popisuje dílo Georgia Agricoly De re metallica libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví), které proslulo popisnými dřevořezy. Opomíjí se, že mnohé z těchto strojů byly slepou uličkou vývoje a sám Agricola se jim směje pro jejich složitost.

Pozdější konstrukce směřovaly od komplikovaných dřevěných převodů s železnými táhly k jednodušším, dobře vyváženým, celodřevěným dvojčinným pístovým strojům, kde se těžká táhla čerpací kolony navzájem vyvažovala. Ve vysoce korozivním prostředí sulfidických ložisek byly železné pouze čepy a drobná kování. Později byly železné výrobky levnější a kvalitnější a v 70. letech 18. stol. se objevily litinové čerpací válce.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 30. 09. 2016 | 1335 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Ukončena oprava kotelny v areálu Barbora v Karviné

Barbora

V prosinci roku 2015 splnil odštěpný závod ODRA termín stanovený v Usnesení vlády ČR č. 688 z 9. června 2008 ukončit do 31. prosince 2015 útlum lokality Barbora v Karviné.

Lokalita Barbora je od roku 2016 začleněna jako areál pod „Lokalitu Fučík – Petřvaldská dílčí pánev (PDP)“. Je tak zajištěno věcné a finanční pokrytí činností souvisejících s kontrolou a údržbou HDD, údržbou a ostrahou kulturních památek a dosud nevypořádaného nemovitého majetku. V areálu zůstaly ve správě o. z. ODRA jen čtyři technické kulturní památky (kompresorovna se strojovnou, těžní věž Hlavní výdušné jámy, těžní věž typu Walsum a kotelna), vrátnice a část dosud nevypořádaných pozemků v areálu.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 13. 06. 2016 | 1285 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

2. díl „MECHANIZACE“ NA ŘÍMSKÝCH DOLECH

Kaskáda

Problémy s vodou ve větších hloubkách se řešily na dolech odjakživa. Na antických dolech po celé římské říši se přinejmenším od počátku našeho letopočtu používaly kaskády dřevěných korečkových kol poháněných lidskou silou. Jednalo se o jednoduchá dřevěná kola, přibližně 4–5 metrů v průměru, která měla po obvodě umístěny korečky. Ty na spodním obvodu dráhy kola nabíraly vodu z jímky a na horním obvodu dráhy kola vodu vylévaly do dřevěného žlabu, jímž voda proudila do další jímky k dalšímu kolu. Výkon těchto čerpadel se odhaduje na 0,5 až 1,5 litru za sekundu s efektivitou cca 60 %. Podobné stroje vázaly značné množství lidských sil a musel být k nim zajištěn dostatečný přísun otroků či dělníků, kteří koly otáčeli. Způsob používání kol je vykládán různě, nejpravděpodobněji stál pracovník bokem a rukama a volnou nohou působil na paprsky kola. Některé rekonstrukce uvažují, že dělník nahoře po kole běžel.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 24. 04. 2016 | 2441 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

1. díl PRAVĚKÁ PODZEMNÍ TĚžBA V TUŠIMICÍCH

Tušimice

V roce 1962 v areálu stavby elektrárny Tušimice nedaleko Kadaně byly v blízkosti kantýny při výkopech inženýrských sítí nalezeny jámy a podzemní dobývky po pravěké těžbě. Dobývaly se zde křemence, které byly používány na výrobu pravěkých nástrojů, jako jsou čepele, sekery, hroty.

Křemenec se používal a zpracovával štípáním podobně jako pazourek. Doba těžby byla radiokarbonovou metodou určena do pozdní doby kamenné – eneolitu, cca 2700 let př. n. l.

Některé z odhalených chodeb byly v době výzkumu ještě volné. Na dně jam byly nalezeny stopy ohniš/ a v jedné z chodeb kouřem zčernalý strop. Těžba zde probíhala podobně jako na srovnatelných lokalitách jinde ve světě. Za použití kamenných palic se rozrušovala hornina a křemencové konkrece se dolovaly pomocí kostěných kopáčů.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 10. 04. 2016 | 2429 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Vyšla kniha „500 let Horního řádu Petra IV. z Rožmberka“

V Českém Krumlově vydal Hornický spolek Český Krumlov velice zdařilou publikaci kolektivu autorů při příležitosti pětistého výročí vydání zdejšího horního řádu (1515–2015). Při slavnostním skoku přes kůži 4. 12. 2015 v jízdárně zdejšího zámku spatřila světlo světa a byla také zároveň pokřtěna.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 20. 02. 2016 | 1461 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Sanace ostravských lagun bude pokračovat

Laguny

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice bude pokračovat. Státní podnik DIAMO dokončil výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů v lagunách po chemičce Ostramo v Ostravě a dne 22. prosince 2015 podepsal ředitel DIAMO, s. p., Tomáš Rychtařík prováděcí smlouvu o provedení prací v první realizační etapě projektu „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se zavázala ve smlouvě o provedení prací odstranit 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů za nabídkovou cenu 429 milionů korun (bez DPH). Podpisem smlouvy začíná běžet smluvní doba 36 měsíců na odtěžení kalů a jejich vymístění z areálu lagun R1, R2 a R3. Do pěti let budou kaly energeticky využity a v souladu se zákonem o odpadech definitivně odstraněny. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v souvislosti s podpisem smlouvy uvedl: „Jsem rád, že můžeme Ostravě oznámit dobrou zprávu. Po dlouhé době pokročí likvidace ropných lagun, které tíží obyvatele města řadu let. Náročné dvoukolové výběrové řízení bylo zdárně dokončeno a podařilo se nám dosáhnout příznivé ceny. Po vyřízení potřebných povolení může vítězná firma zbývající kaly odstranit.“


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 16. 02. 2016 | 1338 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Záchranářská ocenění udělena – blahopřejeme

Dolní Rožínka

Konec roku je příležitostí k ohlédnutí nejen za rokem právě odcházejícím, ale i ohlédnutím více do minulosti. Je také spojen s připomenutím svátku sv. Barbory, k němuž neodmyslitelně patří ocenění těch pracovníků, kteří se mimořádnou měrou podíleli a podílejí na rozvoji hornictví a báňského záchranářství. Je příležitostí morálně ocenit nezměrnou obětavost a nasazení záchranářů při záchraně lidských životů i materiálních hodnot.

V pátek 4. prosince 2015, v pietním sále expozice báňského záchranářství v ostravském Landek parku, se uskutečnil slavnostní akt předání vyznamenání Záslužného záchranářského kříže ve všech třech kategoriích. Oceněným záchranářům předával vyznamenání JUDr. Pavel Dvořák, náměstek předsedy Českého báňského úřadu. I v této elitní společnosti záchranářů jsme měli svého zástupce, pana Aloise Bednáře, zaměstnance o. z. GEAM Dolní Rožínka. Slavnostnímu aktu byli přítomni vedoucí pracovníci OKD, a. s., a HBZS Ostrava.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 23. 01. 2016 | 1388 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Dny evropského dědictví na o. z. ODRA

Barbora

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále stoupající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.


| Autor: Ing. Libor Jalůvka | Vydáno dne 22. 12. 2015 | 1665 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Na světě je další kniha stříbrského báňského spisovatele

Dne 9. října 2015 se v Městském muzeu ve Stříbře uskutečnil křest publikace pana Karla Neubergera pod názvem „Stříbro a jeho hornická historie – již opravdu poslední kniha“. Je to již celkově osmá kniha nebo knížečka z autorova pera o dějinách hornictví ve stříbrském rudním revíru, který je nejstarším v českém království a dobývala se zde ruda po osm století. Kmotrem knihy se na požádání autora stal pan Přemysl Sobotka, který si udělal čas a opět zavítal do našeho města. Další z lidí, kteří se autorovi vyznali na závěr knihy, je starosta města Stříbra pan Karel Lukeš a poslanec Václav Votava. Autor přivítal všechny pozvané hosty z hornických spolků z celé ČR.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 24. 11. 2015 | 1649 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

40 let od ukončení těžby na Stříbrsku

StříbroV sobotním dopoledni 3. října 2015 se na stříbrské radnici za zvuku hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“ sešli pozvaní bývalí pracovníci Rudných dolů Příbram, závod Stříbro, k malému připomenutí 40 let od ukončení těžby rud ve stříbrském rudním revíru. Pozvání obdrželi všichni žijící a hlavně ti s aktuální adresou. Záštitu nad akcí převzalo město Stříbro. S finanční podporou Hornickému spolku pomohl Krajský úřad v Plzni a Nadace Jakoubka ze Stříbra.

| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 20. 11. 2015 | 1209 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Sanace štol v rámci projektu na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Od roku 2010 probíhá dodavatelsky v ostravsko-karvinském revíru dlouhodobý projekt pod označením 35/AKT „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“. Projekt je dozorován ze strany státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA v pozici právnické osoby a ze strany supervizora Ministerstva financí České republiky, které je zadavatelem veřejné zakázky. Zhotovitelem je Sdružení „Velký metan“ se svými subdodavateli zřad ostravských odborných firem, zabývajících se hornickou činností.

Na stránkách občasníku DIAMO se vracíme k realizaci tohoto projektu opět po roce, abychom si tentokrát přiblížili podrobněji dílčí projekt 35/D2 „Sanace štol v blízkosti povrchu“, který byl v uplynulém roce zdárně uzavřen.


| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 09. 11. 2015 | 1505 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
DIAMO

Nová kniha Otto Hejnice

Sifon

Sifon, Venda a jejich lásky

Liberecký autor, bývalý redaktor občasníku DIAMO, Otto Hejnic vydal román Sifon, Venda a jejich lásky. Vrstevníky, outsidera Sifona a jeho pomocníka Vendu, sledujeme od jinošských let v reálném socialismu do současnosti. Poznáváme tajemnou Moniku, drobnou Páju, krásnou Natašu, dlouhou Stáňu, záhadnou Gudrun a mnohé další. Dynamická Praha, Norimberk a Liberec kontrastují s ospalými malými lázněmi v bývalých Sudetech. Knížka má 264 stran, ilustrovali ji Milan Janáček a Zdeněk Götz.

| Autor: Mgr. Michaela Hylská | Vydáno dne 05. 10. 2015 | 1097 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server