Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 21.10.2020 do 28.10.2020

Sekce KOMENTÁŘE
26.10.2020Jordan 11

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 15 nalezených)

K památce

Odešel Roman Makarius, ikona českého hornictví

V úterý 3. února zemřel profesor Roman Makarius, ikona českého hornictví.

Od roku 1961 působil v provozních funkcích v hornických organizacích, v roce 1977 se stal pracovníkem Státní báňské správy ČSR. V letech 1997-2008 stál v čele Českého báňského úřadu.

Významným přínosem Makaria pro české hornictví je skutečnost, že báňská správa pod jeho vedením přispěla ke stabilizaci celého sektoru. Jako uznávaný odborník na horní právo stál u zrodu nové báňské legislativy po roce 1989 a následně její harmonizace v kontextu legislativy Evropské unie. Je autorem knih o báňském záchranářství, více než pěti publikací z oboru horního práva a desítek článků a přednášek zaměřených na horní právo, bezpečnost v dolech, bezpečnostní předpisy a báňské záchranářství.

Makarius je považován za ústřední postavu renesance tradic hornického stavu. Navrhl a do života uvedl vyznamenání pro báňské záchranáře Záslužný záchranářský kříž a ocenění za zá- sluhy o české hornictví Medaili Jiřího Agricoly. Z jeho iniciativy byla založena cena za bezpečnost v hornictví Zlatý Permon.

Dlouhá léta působil také jako umělecký vedoucí Hornického pěveckého sboru Kladno.

Čest jeho památce.

| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 12. 02. 2015 | 896 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Revír se zahalil do smutku

Mimořádná událost v lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná si vyžádala životy tří horníků.

Jedna z největších důlních tragédií v ostravsko-karvinském revíru za posledních deset let se odehrála v pátek 14. listopadu na lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná. Krátce před dvanáctou hodinou došlo k důlnímu otřesu, v důsledku kterého byli usmrceni tři horníci, zbývajících devět z celkového počtu dvanácti lidí, kteří v oblasti pracovali, bylo zraněno. Zhruba 900 metrů pod zemí došlo v okolí prorážky důlního díla k otřesu o síle 8,58 x 106 J. Silný otřes pocítili na povrchu také obyvatelé Karviné a okolních obcí.

Všichni smrtelně zranění pracovali pro dodavatelskou firmu THK Čechpol. Jeden z usmrcených pochází z Polska, zbývající dva jsou z Karvinska. Jedná se o největší neštěstí v revíru od roku 2004, kdy došlo 11. března v podzemí tehdejšího Dolu Lazy k mimořádně silnému otřesu. Uvolněná hornina zavalila chodbu v osmém patře v délce padesáti metrů, kde pracovalo 11 horníků. Sedm z nich utrpělo smrtelný úraz, zbývající čtyři lehká zranění.

Příčiny se vyšetřují

| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 20. 11. 2014 | 911 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

VZPOMÍNÁME

Vopasek

Dne 3. 6. 2013 uplyne 7 let od úmrtí pana Ing. Stanislava Vopaska. Celý jeho život byl spojen s hornictvím. Nejprve působil na Dole Vítězný únor, později jako první ředitel Hornického muzea v Ostravě a následně jako ředitel Nadace Landek Ostrava. S láskou a úctou vzpomínají manželka a celá rodina. Ke vzpomínce se připojuje KPHMO

Zakladatel

| Autor: administrator | Vydáno dne 02. 06. 2013 | 1515 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Josef Frais

Josef Frais10. ledna 2013 krátce před svými 67. narozeninami zemřel Josef Frais. Vyučil se havířem, od 16 let psal básničky, vystupoval na prknech ostravských malých divadel, jeho verše a povídky se šířily na průklepech. V roce 2012 vydal autobiografii Fackovaní andělé, kde popisuje svoje začátky na učňáku a v na dole Dukla a jak začal psát prózu. Za nedůležitější pokládám jeho hornickou trilogii: Klec plná siláků, Šibík 505 a hlavě Muži z podzemního kontinentu, ty jsem po letech znovu přečet na jeden zátah. Frais popisuje horničinu a životy mladých havířů napínavě, srozumitelně, faktograficky věrně. Ostravské sloje se už netěží, ale v jeho knihách žijí dál.

Čest jeho památce

Otto Hejnic

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 31. 01. 2013 | 2669 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Odešel RNDr. Jiří Hlávka

RNDr. Jiří Hlávka

Nemilosrdná sudička přetrhla 4. února nit života horníka, geologa, montánního historika a spisovatele RNDr. Jiřího Hlávky. Ve věku pouhých 54 let tak odešla po těžké nemoci jedna z výrazných osobností svým životem a prací nadlouho spojená s Tachovskem.

RNDr. Jiří Hlávka absolvoval příbramskou průmyslovku v oboru geologie a důlní měřičství a studium na Přírodovědeckou fakultě Univerzity Karlovy v Praze zaměřené na základní a ložiskovou geologii. Velkou část života strávil prací na uranových dolech Vítkov, po jejich uzavření potom podnikal v obchodu s přírodninami a ve šperkařství. Řadu let fungoval jako geolog Chráněné krajinné oblasti Český les v Přimdě. Byl aktivním členem Hornicko – historického spolku v Plané a výrazně se rovněž podílel na projektu rozsáhlého Geoparku zahrnujícího Plzeňsko i Karlovarsko.


| Autor: Ing. Jaroslav Minka | Vydáno dne 08. 07. 2012 | 4033 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Josef Suldovský

19. března 2012 ve věku nedožitých 64 let zemřel významný hornický historik Josef Suldovský. Fárat začal v roce 1966 na Kladně na dole Mayrau. V letech 1970 až 1997 působil jako báňský záchranář, v letech 1998 až 2008 pracoval na ČBÚ v Praze jako vedoucí kanceláře předsedy Prof. JUDr. Ing. Romana Makaria, CSc., později ve firmě Energie – stavební a báňská. Při zaměstnání vystudoval hornickou průmyslovku a starožitnickou školu, studoval také na VŠB v Ostravě. Zasloužil se o záchranářskou expozici na dole Anselm v Ostravě. V roce 2005 zpracoval dějiny báňské záchranné služby na Kladensku. Jeho celoživotním dílem je čtyřistastránková Kronika hornictví zemi koruny české (2006), kde populárně naučnou formou shrnuje dějiny rudného a uhelného hornictví. Na tu navázal, spolu s Vladimítrem Horákem, obsáhlou Kronikou horního města Jáchymova a jeho hornictví (2009).
Byl to vstřícný pracovitý člověk a dobrý kamarád. Josef Suldovský zemřel, ale jeho publikace po něm zůstávají.

Čest jeho památce!
Horničtí kamarádi a montanisté| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 12. 04. 2012 | 1402 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Nepředpokládané tři směny na Dole Čs. armáda!

Před 35 léty.

V úterý 22. března 1977 jsem ve 4h 37minut v Havířově-Podlesí nastupoval do autobusu, jako každý den, na ranní směnu. V 5 hodin jsem byl v kanceláři, odraportoval jsem noční směnu, zacechoval ranní partu, a v 6. hodin jsem sfáral do 2. kry, kde jsme měli jeden porub ohrožený záparou. V závalové části byla značná teplota, což jsme se snažili zvýšeným postupem porubní fronty eliminovat. Na starém odtěžení jsme měli hodně poruch, málo obsluh, ale i tak natěžit, denní předpoklad, bylo zákonem. Tonáž s postupem byla jedna ruka a zrovna ten den se nedařilo. Proto jsem osádku pozdržel do vystřídání, tedy přesčas. Odpolední směna měla rovněž nedostatek obsluh a tak jsem zůstal revírníkovi Sítkovi na pomoc při odtěžení. V 18.hodin jsem vyfáral a po vykoupání jsem psal v kanceláři raport se sdělením pro noční směnu. Potom jsem zašel do směnmistrů, kde jsme probírali příkaz pro noční směnu našeho úseku. Čekal jsem, až se ozve revírník s hlášením. V 19:45 se ozval u směnmistrů telefon a revírník Sítek se nás ptal co se děje, že slyšel bouchání větrních dveří a že je všude zvířený prach a že se nemůže dovolat na hlavní dispečink ani na důlní. Řekl jsem mu, ať zkontroluje plentu za rubáním a větrní dveře a počká u telefonu. Letěl jsem na hlavní dispečink, kde již bylo hlášení, že na povrchu u hlavní vtažné šachty vyletěl prach na povrch a na chvilku bylo opačné větrání, tj. z vtažné jámy se stala výdušná. Letěl jsem k hlavní šachtě k narážečům, kde zrovna sloužil jeden bývalý záchranář. Ten vypadal jako by robil někde ve vrchní kapli porubu. Vracel jsem se přes dispečink, kde již byl odpálen merkaptan a povolán výjezd HBZS. Vrátil jsem se ke směnmistrům kde mě revírník Sítek hlásil, že má všechny lidi u sebe a já jsem mu sdělil, ať si nasadí ZP přístroje a jdou fárat na jámu Jan. Směnmistr volal závodnímu záv. 2 Ing. Frkalovi a ten se mě ptal, co o tom soudím, lépe co vím? Jelikož jsme měli podpatrovou ražbu kanálu pod hlavní jámou 1.2, byl první dojem, že došlo k výbuchu na pracovišti VOKD. Bohužel, jak se později ukázalo, skutečnost byla jiná. Výbuch se odehrál ve 36. sloji závodu 2, mezi 9. a 10. patrem, včetně místních výbuchů na 10. patře.

Mým kamarádům

| Autor: Ing. Jaroslav Minka | Vydáno dne 19. 03. 2012 | 2084 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Nutno připomenout

35 let od nehody na Dole Staříč v Chlebovicích.


| Autor: Ing. Jaroslav Minka | Vydáno dne 28. 12. 2011 | 1773 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Zemřel Prof.Ing.Karel Endel,CSc.

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě se zármutkem oznamuje, že 22.prosince 2010 zemřel ve věku 89 let pan Prof.Ing.Karel Endel,CSc., hlavní inženýr dolů Lazy a Hlubina, profesor Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě a dlouholetý aktivní člen našeho Klubu.
Poslední rozloučení se zesnulým se konalo ve čtvrtek 30.prosince 2010 v římskokatolickém kostele v Ostravě-Heřmanicích.

Jeho profesní životopis uvedeme v čísle 2/2011 Hornického zpravodaje.
Výbor KPHMO

| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 12. 2010 | 3317 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Vítězslav Hettenberger

VHkDne 15. června nás náhle zasáhla smutná zpráva, že zemřel pan Vítězslav Hettenberger, čestný člen Klubu přátel Hornického muzea, nositel ocenění Stanislava Vopaska Ostravská Venuše, neúnavný historik, propagátor a organizátor hornických akcí souvisejících s hornickými tradicemi a zvyky. Jeho zásluhou zaznamenaly zejména publikace o karvinských a ostravských hornických koloniích a o likvidovaných dolech OKD obrovskou popularitu mezi starší ostravsko-karvinskou populací. V roce 2007 se v soutěži „Senior roku“ Ostravy umístil na významném třetím místě. Dík za jeho neúnavnou činnost, které se věnoval do posledních dnů svého života. Všichni s úctou vzdáváme čest jeho hornické památce.


Ing. Josef Kimer, CSc      
ředitel Nadace Landek Ostrava


Zpráva o úmrtí Vítězslava Hettenbergra zasáhla i nás.K soubornému zhodnocení jeho celoživotního díla se ještě vrátíme. 

Čest jeho památce.  
Výbor KPHMO a RR| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 06. 2010 | 1558 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Odešel nám kamarád

Ing. Koloman Iványi

Dne 5. května podlehl krátké těžké nemoci bývalý ředitel Rudných dolů Příbram, s. p. Ing. Koloman Iványi. Narodil se 8.12.1938 na Slovensku uprostřed spišského rudního regionu v obci Mlynky a po základní vojenské službě studoval úspěšně na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Po promoci v roce 1964 nastoupil na Železnorudné doly a hrudkovny do Mníšku pod Brdy, kde se podílel na ukončení těžby. Poté pracoval jako projektant v Rudném projektu v Praze a v roce 1979 přešel na podnikové ředitelství Rudných dolů Příbram, s. p. Zde pracoval v různých technických funkcích od vedoucího odboru technického rozvoje až po technického náměstka ředitele. V roce 1991 byl jmenován podnikovým ředitelem a v této funkci setrval až do svého odchodu do důchodu k 30. červnu 1999.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 01. 06. 2010 | 1591 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Vzpomínka na Stanislava Vopaska

Standa Vopasek

Dne 7. května vzpomeneme nedožitých 75 let Stanislava Vopaska. Tento významný hornický historik se zapsal do paměti hornické obce především svým úspěšným úsilím o založení Hornického muzea v areálu dolu Anselm (E. Urx) a záchranou hornických památek (důl Jindřich).

Stal se prvním ředitelem Hornického muzea a zasloužil se o jeho rozvoj. I po odchodu do důchodu jako ředitel Nadace LANDEK Ostrava usilovně pracoval na seznamování veřejnosti s historií hornictví.


| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 05. 2010 | 1653 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Zemřel Ing. Lubomír HAJEK

Když zazní záchranářský zvon,
hlavou proletí všechny nehody, záchranářské akce;
jeden z nás odchází, je to jeho skon!
Už nám neporadí, nepomůže – matička zem ho chce!

Do země, hlubokých šachet s námi fáral,
i tehdy, kdy v dole byli jen záchranáři;
miloval svoje synky, záchranáře, pohlazení jim dával;
HBZS byla jeho svět, měl to v každém diáři!

Jeho památka na různých místech záchranáře,
v různých časopisech a knihách o záchranářství
nám blízkým z cechu hornictví a záchranářství,
nám bude chybět v dalším konání jeho benzínky záře!

Emeritnímu řediteli HBZS v Ostravě – Radvanicích;

„Ing Luboši Hájkovi“!
na posledním tomto setkání slibujeme, že věrni budeme
hornickému cechu i synkům na záchranných stanicích,
už jen proto, že jsi byl náš druhý táta, proto, Tě milujeme!

Ať Ti zpívá celý havířů a záchranářů sbor
naši hornickou hymnu, při loučení s Tebou;
ať vane vítr přátelství kamarádů, havířů z Beskydských hor;
ať náš pozdrav „Zdař Bůh“ je nám vždy ozdobou!

Čest Tvoji památce!

Jaro

5. února 2010

 

Parte


| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 02. 2010 | 3014 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Zemřel Jan Bardoň

Cech hornický navždy opustil jeden z jeho bardů Jan Bardoň z Horní Suché. Zemřel 24. června ve věku 81 let. Do povědomí hornické veřejnosti se zapsal především svým úsilím o udržování a rozvíjení hornických tradic. Bývalý zaměstnanec Dolu František v hornictví odpracoval plných 31 let, působil také jako záchranář. Jeho zásluhy ocenil i předseda Českého báňského úřadu. V seniorském věku po 16 let neobyčejně aktivně vedl Klub hornických důchodců Dolu František, a právě v té době se velkou měrou zasloužil o udržení domovského práva KHD v historické budově Kulturního domu Dolu František. Působil v mnoha dobrovolných svazarmovských organizacích, mj. byl kynologem, dobrovolným hasičem, hrál také v dechovém orchestru Májovák. Velkou hornickou rodinu opustil čestný, pracovitý člověk, skvělý organizátor, který dal havířině celé své srdce. Čest jeho památce.

| Autor: administrator | Vydáno dne 02. 07. 2009 | 1725 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
K památce

Za Otakarem Podhajským

Podhajský

Rozloučení s Otakarem Podhajským se koná v pátek 17. dubna ve 14.00 hodin v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.

Do hornického nebe odešel 10. dubna nezapomenutelný bojovník za historii a tradice hornictví, jeden ze zakladatelů a dlouholetý předseda Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě Otakar Podhajský (73).


| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 04. 2009 | 1795 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server