Karel Budín: Jsme stále živí a pracujeme

Autor: Redakce Horník <marek.sibrt(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 01. 03. 2016

Vysloužilí horníci věnovali jeden z výstavních panelů dění v OKD. Dovolili si také vypracovat předpoklad dalšího vývoje v revíru.

Senát

Připravit akci takovéhoto rozsahu nebylo dílem krátké doby. Podílel se na tom celý pracovní tým, pomáhala řada partnerů včetně Nadace OKD i Nadace LANDEK Ostrava. Jednatel KPHMO Karel Budín přiblížil, proč a jak výstava vznikla i jaké byly prvotní ohlasy.

Kdo přišel s nápadem výstavy?
Prapůvodní impulz pocházel od předsedy Petra Rojíčka a člena redakční rady Karla Slívy, a to po jednání s Antonínem Maštalířem, jenž byl tehdy – v roce 2013 – starostou Slezské Ostravy. Během diskuse padl názor, že by nebylo od věci ukázat, jak naše klubová činnost vypadá. V roce 2014 se to začalo stávat skutečností. To už byl Ing. Maštalíř senátorem a pozval nás na pracovní návštěvu do Prahy. Prohlédli jsme si prostory Senátu ČR, nastínili, jak bychom si to vše představovali a pan senátor naši myšlenku přijal. Na vizi výstavy pracovala redakční rada v čele s profesorem Jiřím Grygárkem. Toho a další naše členy – Jaroslava Kláta, Petra Janků, Stanislava Kubu, Oldřicha Klepka, Ladislava Bardoně, předsedu Rojíčka – jsme požádali, aby zpracovali podklady pro panely. Dva návrhy jsme též měli z Nadace Landek. Design si vzala na starosti Martina Polášková z Hornickogeologické fakulty VŠB-TUO.     V čem vidíte smysl expozice?
V maximální propagaci jak samotné klubové činnosti, tak aktivit našich partnerů, samozřejmě včetně Landek Parku – dřívějšího Hornického muzea OKD. Všichni víme, jak to s havířinou vypadá, jaký je náhled na minulost a současnost těžby uhlí. Když mám na mysli prezentaci a udržování montánních tradic, není to jen pasivní činnost – uspořádat přednášku či seminář a rozejít se. KPHMO má rozsáhlou publikační činnost, dělá tematické zájezdy, jezdí na setkání hornických spolků v tuzemsku i v cizině. Toto všechno výstava zahrnuje, ukazuje tu širokou škálu naší činnosti. Že jsme stále živí a pracujeme.

Senát

S jakým se setkává ohlasem?
Z toho, co jsme pochytili na místě, s nemalým. Kvituji to podle prvních zápisů v kronice. Ani senátor Maštalíř neskrýval obdiv nad jejím rozsahem a obsahem. Přiznal, že očekával hezkou expozici, ale nakonec byl překvapen, co všechno jsme na ty panely umístili. Potěšeni byli také členové Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, kteří měli den před vernisáží setkání se senátory. A v neposlední řadě překvapila i některé členy KPHMO. Ti sice věděli co a proč se chystá, ale neměli ponětí o rozsahu výstavy. Hosté se pozitivně vyjadřovali k technickému a grafickému provedení i textovému doprovodu informujícímu krátce, ale výstižně o událostech a situacích na panelech. Jen je škoda, že se kvůli zdravotním problémům z vernisáže omluvil ředitel Landek Parku Lumír Plac, a že pracovní povinnosti znemožnily dorazit i provoznímu řediteli OKD Pavlu Hadravovi.

Jak jste na ní přestavili OKD?
Ke stavu našeho revíru mohu říci, že jsme mu věnovali panel číslo 3 a dopředu jsme odhadli možnou situaci v OKD. Předběhli jsme vývoj a dovolili jsme si ji pod vedením Petra Janků zpracovat z dostupných informací. Například pro rok 2019 kalkulujeme s těžbou 4,5 milionu tun ze čtyř lokalit řízených jedním administrativním celkem, kde bude 8500 zaměstnanců. A počítáme s deseti likvidovanými jámami v tomto období. Ovšem to jsou naše předpoklady. Výstava nemá každopádně za cíl rozebírat politiku a s ní související situaci v OKD. Ani nám to nepřísluší, byť se o obojí samozřejmě živě zajímáme.

Foto galerie