Hornická zvonice

Autor: Vítězslav Hettenberger <>, Téma: Historie, Vydáno dne: 28. 12. 2014

Jeremenko

Důl Louis (Jeremenko) by založen v roce 1891 v nejstarší části Vítkovic. V jeho těsné blízkosti byla prastará dřevěná zvonice se zvonem, který měl letopočet 1792. O této skutečnosti se zmiňuje jeden z částečně ohořelých dokladů, který se našel při bourání zděné zvonice v roce 1960. Vzhledem k tomu, že doklad se týká přímo založení dolu, citujeme ho v původním znění:

Na podzim roku 1895 odstraněna stará dřevěná zvonice, náležející obci Vítkovice a postavena za ni zvonice nová přičiněním a většinou nákladem kamenouhelného závodu "Jáma Louisova" a jeho majitelův. Stavba, kterou provedl dle svého plánu architekt Bohumil Židlický v Mor.Ostravě dokončena v květnu 1896.- Zvon z roku 1792 opraven na závodě a přenesen ze staré zvonice do nové již 12. prosince 1895. Hloubení jámy Louisovy počalo v měsíci květnu r. 1891. Dnes je jáma těžní 324, jáma větrní 314 metrů. Chodeb hotových jest 650 metrů, uhelné sloje vhodné dobývání dosaženy prozatím 3.

V horním ředitelství jsou páni ředitelé J. Molínek a Th. André,
závodním. inženýr Erich Mládek,
poddůlní A.Malina.
Obec Vítkovice čítá přes 15000 duší,
starostou jest Alexander Krömer,
farářem P. Josef Kuča.

Za panování cís. a krále Františka Josefa I. psáno 27. května 1896?

Ve zvonici se našla ještě další listina se záznamy z roku 1922. Obsah dokumentu citujeme opět v původním znění:

Jeremenko V měsíci prosinci r. 1922 opravena střecha kaple nákladem Vítkovických kamenouhelných dolů přičiněním Louisovy jámy za závodního inž. Vladislava Barzykowského. V té době byla těžní jáma prohloubena do 700 m, větrní do 446 m. Důlní pole bylo otevřeno překopy na I., II., III. a IV. patře, jimiž naraženy byly sloje: XII.(vyrubán), XI., V., VI., VII., Neznámý, Hugo, Eliška a Leopold. V těžní jámě nafárány sloje středních vrstev ostravských (abecedních). Těžní jáma opatřena parním těžním strojem o 500 HP. Stlačený vzduch pro pohon důlních pracovních strojů dodávají dva turbokompresory pro 12000 a 8000 nasátého vzduchu. Ve třech rubáních zavedeno těžení třesavými žlaby systému Eickhoff v úhrnné délce 2000 m s 30 motory. Těžení na překopech obstarává pět benzínových lokomotiv. Vrtací práce prováděny jsou 80 pneumatickými kladivy Flottmannovými, šramací práce 54 stojanovými šramačkami systému "Demag" a pojezdnými v rubáních (Westfalia, Crescent, Pick-Quick, Knapp-Eickel). V tomto roce postižen byl závod odbytovou krizí; pracovalo se mnohdy jen 10 - 15 dnů za měsíc.

V prosinci pátého roku trvání Republiky československé.
Inž. Vladislav Barzykowski
závodní
Inž. Karel Vitásek Inž. A. Kanczucki

Zvonice postupně chátrala a když ani obvodní národní výbor a ani vedení závodu neměly zájem na jejím udržení, byla zvonice se souhlasem Státního památkového úřadu v roce 1960 zrušena a zvon uložen do Ostravského muzea. Takových kapliček a zvonic bylo na Ostravsku mnoho a proto, pokud znáte jejich historii a dodáte fotografie, rádi o nich napíšeme.

Vítězslav Hettenberger

Literatura: Náš Důl Jeremenko - listy z kroniky k 75. výročí založení šachty. Vydal v roce 1966 Závodní klub ROH Dolu Jeremenko.