V katedrále slavili svátek sv. Prokopa

Autor: Radek Lukša <luksza(at)yahoo.com>, Téma: Horník, Vydáno dne: 12. 07. 2014

Katedrála

Farníci, členové KPHM a další krojovaní horníci od loňska obnovují zvyk sahající až do roku 1864

Hromadné foto

Kněz Jan Plaček za římskokatolickou církev, Jaroslav Minka za hornický stav a Pavel Prokop jako profesor z „báňské“ za akademickou obec měli v pátek 4. července v katedrále Božského Spasitele hlavní slovo při oslavách patrona horníků i hutníků sv. Prokopa. Jejich obnovením vloni navázala farnost v Moravské Ostravě na tradici sahající do roku 1864!

„Tenkrát chodil průvod horníků a hutníků od jámy Karolina na Ringplatz, současné Masarykovo náměstí. Zde stával u morového sloupu mobilní polní oltář, jaký známe například z Haškova Švejka, u něhož se konala mše svatá. Po ní se účastníci rozcházeli na své doly či do továren, kde měli připraveno občerstvení a pitivo. Druhý den byl svátek Cyrila a Metoděje, to mívali volno,“ líčil strojní inženýr Zdeněk Poruba patřící k organizátorům obnovených oslav.

Hromadné foto Hromadné foto    K těm se s chutí přidali také krojovaní havíři a další nadšenci udržování hornických tradic. „Umožnili jsme jim prohlídku katedrály včetně kůru s varhanami či křestní kaple. Horníci ve svých krojích a s prapory se pak shromáždili venku, zažehli kahany a vedeni Msgre. Plačkem vešli v průvodu do katedrály, aby se zúčastnili mše svaté sloužené za horníky a hutníky. Po ní měl profesor Prokop odbornou přednášku,“ komentoval Poruba program přístupný veřejnosti. V čele havířské části špalíru se objevila i sv. Barbora s permoníky (jako nedávno ve Stonavě).

Účast nicméně ještě ani letos nebyla taková, aby si pořadatelé mohli dovolit chodit stejně jako v minulosti centrem Ostravy. „Slušelo by se to. Uvažujeme alespoň o průvodu mezi kostely,“ podotkl Poruba s tím, že vazba oslav na katedrálu Božského Spasitele není v žádném případě náhodná. Zaměstnanci zdejších šachet či oceláren totiž svého času přispívali na její interiéry.

„První boční oltář byl darem horníků z Dolu Hlubina z roku 1889. Zachoval se z něj obraz sv. Barbory a dvě malby modlících se havířů v uniformách. Oltáře sv. Prokopa a sv. Václava zase byly dary horníků z Dolu Šalamoun z 20. let minulého Mšestoletí,“ líčil farník Poruba a upozornil i na zvon pojmenovaný sv. Prokop. Visí ve věži katedrály a je druhým největším z jejích čtyř.


KATEDRÁLU UZAVŘOU AŽ V ZÁŘÍ
Nadace OKD pomohla v grantovém programu Pro Evropu získat pro Biskupství ostravsko-opavské více než jedenatřicetimilionovou dotaci z EU na rozsáhlou obnovu katedrály. Stavba z roku 1897 nikdy obdobnou rekonstrukci neprodělala, počítá se proto i s jejím uzavřením pro veřejnost. Původní termín byl červenec, nicméně veřejnosti bude přístupná až do září. Až poté se začne opravovat.

Sestřih videa