Jednejme rychle, aby nebylo pozdě!

Autor: Redakce Horník <marek.sibrt(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 09. 07. 2014

Těžaři na konferenci IQ Mining vyzvali stát, ať zaujme jasný postoj k významu hornictví pro stát.

Podpoříte těžbu, anebo ne? Už několikátý apel na představitele České republiky vyšel v tomto duchu tentokrát z Brna – od účastníků IV. ročníku odborné konference IQ Mining, na němž pochopitelně nechyběli ani zástupci společnosti OKD.

„Atmosféra bohužel odpovídala aktuální situaci v českém hornictví. Což znamená, že moc důvodů k veselí nebylo. A navíc jsme si museli přiznat, že v řadě oblastí, které by pomohly těžařům, přešlapuje tento stát už mnoho let na místě. Někdy jsou návrhy politiků na změnu legislativy dokonce cestou k horšímu,“ řekl provozní ředitel OKD Pavel Hadrava k průběhu konference, jejíž nosné téma bylo „Ochrana ložisek nerostů“.

    Příkladem nevhodného přístupu politické reprezentace k rozvoji těžařského sektoru jsou podle něho třeba úvahy o výrazném navyšování poplatků za vydobytý nerost. „Stát chce vybírat ročně stamiliony navíc, například u hnědého uhlí by se mohlo podle určitých signálů jednat až o desetinásobek nynějšího stavu. O zvýšení – byť mírnějším – se jedná i v případě černého uhlí. A to by pro nás v situaci, která na současném černouhelném trhu panuje, a kdy OKD doslova bojuje o svou další budoucnost, znamenalo ohromné komplikace,“ nechal se slyšet Hadrava.

V této souvislosti zdůraznil, že společnost OKD odvádí ročně do státní kasy stamiliony. Až o 400 milionů jde v případě podpory obnovitelných zdrojů energie. „To nás v konkurenčním boji se zahraničními těžaři velmi znevýhodňuje,“ poznamenal.

Prakticky jednomyslně se na konferenci IQ Mining – tak jako už dříve při jiných příležitostech – těžaři shodli, že by měl stát jednoznačně říci, zda podporuje hornictví, či nikoliv. „Jestli je dobývání nerostů zaměstnávající v naší zemi desítky tisíc obyvatel pro Českou republiku důležité, a zaslouží-li si podporu nebo ne. Případně, jaké kroky vláda udělá směrem k těžařským firmám,“ upřesnil Hadrava a tlumočil i další závěr účastníků. „Musíme si uvědomit, že je v otázkách českého hornictví nutné jednat rychle, že není čas na dlouhé průtahy, protože situace není vůbec růžová. Konejme proto rychle, aby už nebylo pozdě,“ vzkázal.