Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (20)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 19. 02. 2014

Slezská Ostrava (pokračování)

Jáma Trojice (1844 - Kamenouhelné závody Jana Wilczka) spravovala obytné domy pro ubytování jak vlastních zaměstnanců, tak i úředníků horního ředitelství dolů J. Wilczka. K účelu měl závod 115 obytných domů (18 úřednických, 90 Trojicedělnických a 7 společných). V těchto domech bylo celkem 433 bytů (71 úřednických, 362 dělnických). 57 domů stálo v hornických koloniích Františkov, Bunčák, Kamenec. Ostatní domy stály rozptýleně v katastru obce Slezská Ostrava. 18 domů bylo jednopatrových (7 úřednických). Ostatní domy byly přízemní. Z přízemních úřednických domů bylo nejvíce jednorodinných (7) a zbytek dvourodinných. Z dělnických přízemních domů bylo nejvíce čtyřhodinných a dvouhodinných. Všechny domy byly z masivních pálených cihel. Krytina byla u 85 domů lepenková, u 27 z tašek a u 3 domů z umělé břidlice.

     Z úřednických bytů bylo 8 o více než 4 obytných pokojích, 5 bytů o 4 pokojích, 18 bytů bylo třípokojových, 29 bytů dvoupokojových a 11 jednopokojových (vesměs s veškerým příslušenstvím – kuchyň, koupelna, předsíň, spížka, záchod). Z dělnických bytů 297 se skládá z obytné kuchyně, pokoje, předsíně, spížky a záchodu, 2 byty měly kromě kuchyně ještě dvě obytné místnosti a 63 bytů mělo jen jednu obytnou místnost.

Všechny domy byly zásobovány pitnou vodou z vodovodu města Slezská Ostrava, při čemž vodovodní výpustky přímo v bytě měly všechny úřednické byty, 214 dělnických bytů měly výpustky na chodbě domu, ostatní dělnické byty měly vodovodní stojany mimo dům. Splachovací záchody měly všechny úřednické byty a 31 dělnických bytů. Všechny byty měly el. osvětlení. Ve všech koloniích byla provedena kanalizace. Ve všech domech jámy Trojice bydlelo k 31.12.1928 asi 2190 osob.

Ema

Jáma Ema (1861- Kamenouhelné závody Jana Wilczka) měla pro své zaměstnance 36 obytných domů (6 úřednických, 26 dělnických a 4 společné) celkem se 171 byty (21 úřednických, 150 dělnických). Kromě 5 roztroušených domů ostatní stály v koloniích na Františkově a v Bunčáku společně s domy jámy Trojice. Většina domů byla přízemních (33). Tři domy jsou jednopatrové. Úplně podsklepených bylo 6 domů, ostatní byly podsklepeny částečně. Krytina u 24 domů byla tašková u ostatních lepenková.

Z úřednických bytů měly 2 více než 4 pokoje, ostatní byty byly jedno až čtyřpokojové s veškerým příslušenstvím (kuchyň, koupelna, předsíň, spíž, záchod). Z dělnických bytů mělo 123 bytů jeden pokoj, kuchyň, spíž, předsíň a záchod. Ostatní byty měly pouze obytnou kuchyň s příslušenstvím.

Všechny domy byly zásobovány pitnou vodou z vodovodu. Výpustky uvnitř bytu měly všechny úřednické byty, 102 dělnických bytů mělo výpustky na chodbách domů. Ostatní dělnické domy měly vodovodní stojany mimo dům. Splachovací záchody měly všechny úřednické byty a 30 dělnických bytů. El. osvětlení měly všechny byty. Obytné domy v kolonii Františkov byly postaveny v letech 1890 – 1900, v kolonii na Bunčáku v letech 1918 – 1926. Ve všech domech jámy Ema bydlelo k 31.12. 1928 asi 658 osob.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008

Zdeněk Dombrovský