POLSKÉ HORNICTVÍ MUSÍ ZVÝŠIT EFEKTIVITU

Autor: Redakce Horník <marek.sibrt(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 25. 02. 2014

Podle analýzy společnosti Roland Berger nemají polské firmy bez zásadních změn šanci přežít.

Audit situace v polských černouhelných společnostech KW, KHW a JSW, který zpracovala konzultantská společnost Roland Berger, odhalil důvody nekonkurenceschopnosti polských těžařů: neefektivní využívání technologií pro těžbu, vysoké náklady na pracovní sílu a její neflexibilní využívání, ale také nadprodukce uhlí, po němž není v současnosti poptávka.

     Zvýšení efektivity
Klíčovým slovem pro polské hornictví bude letos i v dalších letech efektivita. Audit jednoznačně deklaruje nutnost zvýšit efektivitu, aby firmy přežily. Roční nadprodukce uhlí je podle něj asi 10 milionů tun; vzhledem k poklesu poptávky, slabému výkonu evropské ekonomiky a dovozu uhlí ze zámoří je neprodejná.

Problémem je těžba v porubech s náklady na dobývání výrazně vyššími, než jsou ceny na trhu. Těžba v těchto neefektivních provozech by měla být zastavena; dobývat je třeba v podmínkách, kde lze těžit se ziskem. Dokument upozorňuje na potřebu zavřít 5–6 nerentabilních šachet, kde se těžba ne- vyplácí. Podle bývalého ministra hospodářství Janusze Steinhoffa je nutné přijímat odvážná rozhodnutí a ukončit těžbu tam, kde se uhlí produkuje se ztrátou. Jen to povede k záchraně uhelného sektoru v Polsku.

Přezaměstnanost
Podle auditu jsou dobývací technologie v polských dolech v provozu v průměru pouze 3 až 3,5 hodiny. S touto efektivitou nelze být konkurenceschopný. Vysoké jsou ale také personální náklady, tvořící přes polovinu všech nákladů těžařů. Podle auditu je přezaměstnanost typická především pro kancelářské profese. I proto nedávno Kompania Weglowa oznámila, že propustí více než tisíc administrativních pracovníků, do roku 2020 sníží počet zaměstnanců z 56 na 50 tisíc. Proti tomu ostře vystoupili odboráři.

Napětí v KW
I přes mimořádnou situaci ve firmě odmítla jedna z odborových organizací KW podepsat s vedením firmy dohodu o restrukturalizaci, která má přivést firmu do roku 2015 k provoznímu zisku a do roku 2020 z ní udělat konkurenceschopnou firmu. Vedení KW bylo tímto krokem překvapeno, protože připomínky odborů zohlednilo. Podle místopředsedy představenstva KW Marka Uszka vedení firmy v případě nedohody s odbory do konce ledna předloží dozorčí radě svou první, radikálnější verzi restrukturalizačního projektu.