TIP NA ZAJÍMAVÉ ODPOLEDNE

Autor: Redakce Horník <marek.sibrt(at)okd.cz>, Téma: Horník, Zdroj: Bohuslav Krzyžanek, Vydáno dne: 10. 02. 2014

Polovinu prostředků na obnovu hornické expozice Historie psaná uhlím věnovala Nadace Landek

Havířov

Panely stálé havířovské hornické expozice Historie psaná uhlím, instalované v prostorách havířovského Společenského domu, září novotou. Nákladem 80 tisíc korun byly všechny textové a obrazové exponáty digitalizovány a převedeny na samolepicí fólie, které jsou kvalitnější a odolnější. Polovinu peněz na obnovu havířovské chlouby věnovala Nadace Landek Ostrava. O tom, jak se dílo podařilo, se v pondělí 13. ledna přesvědčili zástupci města, členové hornických spolků, žáci havířovských škol a další hosté slavnostního otevření obnovené výstavy. A byli spokojeni. Stejně jako s tím, že tato expozice vůbec vznikla a připomíná zásadní kus dějin města, které je spojeno s hornictvím už jen svým názvem.Havířov     „Pro mne je to obzvlášť citlivá záležitost. Při nástupu do funkce jsem havířům a hornickým seniorům slíbil, že najdeme prostor a vybudujeme minimálně expozici, když už ne muzeum,“ prohlásil primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk. „A to, co vzniklo, je velkolepé dílo, které je často navštěvované školami, což je velmi dobře. Protože mladí lidé musí vědět, proč byl Havířov založen a také, že život v něm není tak špatný, jak někdo vykládá,“ nechal se slyšet. Zavzpomínal také, jak sfáral do hloubky 980 metrů na Darkově. „To, co jsem viděl, mne úplně ohromilo. Ti horníci, kteří tuto práci vykonávají, si zaslouží náš obdiv,“ konstatoval Osmanczyk.

Havířov

Havířovská expozice Historie psaná uhlím, která mapuje historii hornictví v havířovském regionu a historii města Havířova, vznikla v rámci příhraniční spolupráce s polským partnerským městem Jastrzębie Zdrój za přispění Euroregionu Těšínské Slezsko. Spravuje ji Městská knihovna Havířov. Otevřena byla v prosinci 2012, naplno funguje od 1. ledna 2013. Jak informovala ředitelka havířovské knihovny Dagmar Čuntová, měsíčně ji navštíví přibližně 200 zájemců. V prostorách expozice se pořádají různé akce, například pravidelné měsíční promítání filmů. Do konce února jsou tu k vidění i modely havířovských staveb a objektů vytvořené žáky místních škol v rámci soutěže Havířov z papíru.

Bohuslav Krzyžanek

Více: Historie psaná uhlím