Maketa dolu pod pražskou Letnou

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 15. 12. 2013

Seminář osvětlil průběh zrodu expozice uhelného a rudného dolu v budově Národního technického muzea.

NTM

Ke slavnostnímu znovuotevření expozic Hornictví a Hutnictví uspořádalo 2. prosince Národní technické muzeum v Praze na Letné seminář, kde generální ředitel muzea Karel Ksandr i autoři obou expozic popisovali cestu, která vedla slovy kurátorů expozice Hornictví Karola Šmehila a Martina Přibila „od libreta k realizaci“. Tedy od prvotního impulsu po dokončení kompletní expozice uhelného a rudného dolu ve třetím suterénu budovy muzea.

NTMExpozice dějin hornictví je věnována jeho vývoji od počátku po současnost, ukazuje postupné proměny báňské techniky a dobývacích technologií až do dnešních dnů. Je také zaměřena na důlní stroje a zařízení, značnou pozornost věnuje báňskému strojírenství.

Na celou realizaci měli autoři dva roky a byli nuceni se z původně výrazně vyšších částek kompletně vejít do osmi milionů korun. Maketa dolu má rozlohu 360 m2 a je možné se v něm projít 370 metry důlních chodeb.

Na přípravě expozice spolupracovala s muzeem společnost T-Machinery z Ratíškovic, která dodala moderní dobývací kombajn a automatizovanou hydraulickou výztuž z vlastní produkce. Zaměstnanci Závodu centrum servisních služeb OKD pro muzeum zase připravili hajcmany naohýbané do potřebných profi lů, které symbolicky lemují cestu návštěvníků dějinami hornictví od počátku k dnešku.

Pro větší názornost jsou součástí expozice také audiovizuální prvky ve formě fotografi í a videí z činných dolů (také z lokality ČSA Závodu Důl Karviná) s detailním vysvětlením zobrazované skutečnosti, historické důlní plány a mapy a staré důlní stroje zapůjčené z muzeí u nás i v zahraničí.

Muzeum má otevřeno od úterý do pátku od devíti do půl šesté, o víkendu od deseti do šesti. Plné vstupné stojí 190, zlevněné 90, rodinné 410 korun. Více informací naleznete na webu www.ntm.cz