Personální změny v NADACI LANDEK OSTRAVA

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 16. 10. 2013

Na 170. zasedání správní a dozorčí rady Nadace Landek Ostrava došlo 24. září k zásadním personálním změnám. Z funkce ředitele nadace odstoupil Josef Kimer, který funkci ředitele vykonával sedm let. Jako člen a následně ředitel nadace absolvoval bez jediné absence celkem 108 zasedání této správní rady. Ve svých 79 letech svou rezignaci okomentoval následovně: „Nechci být třetím ředitelem nadace, který zemře ve funkci!“ Správní rada zvolila novým ředitelem Josefa Gavlase, který je dlouhodobým členem správní rady, současně vykonává funkci místopředsedy Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a předsedy revizní komise v rámci evropského Sdružení hornických a hutnických spolků.

Do funkce správce nadačního jmění a pokladníka nadace za zemřelého Pavla Mojžíška byl zvolen Petr Vychopeň, který do této doby zastával funkci člena revizní komise. Na jeho místo v revizní komisi byl zvolen Petr Handl, ředitel pro vnější vztahy realitní skupiny RPG.