Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (6)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 12. 09. 2013

Jak to vypadalo v obci Přívoz

OSTRAVA - Podle Monografie OKR z r. 1929 na území tehdejší obce Přívoz byly postupně postaveny 4 hornické kolonie, které patřily jámě František – Severní dráha Ferdinandova(SDF), koksovně František (SDF) a jámě Odra – Báňská a hutní společnost.(BH).Kolonie jámy František Kolonie u jámy Františkovy Jáma František měla pro ubytování svých zaměstnanců 75 domů se 408 byty. Z tohoto počtu bylo 8 domů pro úředníky s 31 byty a 67 domů pro dělníky. Dva úřednické byty byly umístěny v jiných závodních budovách. Z uvedeného počtu domů bylo 62 postaveno ve dvou osadách: U jámy Františkovy (52domů, toho 7 úřednických a 45 dělnických) a U Odry (10 dělnických domů). Ostatní domy byly rozptýleny mezi soukromými domy v Přívoze.

Kolonie U jámy Františkovy, stavěné od r. 1870 se nacházela mezi ulicemi Hlučínskou a Družnou. Kolonie U Odry byla postavena na konci 19. století a nacházela se v severním okraji Přívozu, podél dnešní ulice Slovenské, mezi ulicemi Na Náhonu a Hlučínskou, blízko řeky Odry. Celkem 55 domů jámy František bylo přízemních ( 4 domy pro úředníky s 11 byty a 51 domů dělnických s 204 byty), 15 jednopatrových (3 úřednické s 11 byty a 12 dělnických se 117 byty) a 5 domů dvoupatrových (1 úřednický s 9 byty a 4 domy dělnické s 56 byty). Většina domů byla podsklepena úplně nebo částečně, s výjimkou nejstarších čtyř domů v kolonii U jámy Františkovy postavených okolo r. 1870. Domy byly masivní z pálených cihel. Kryty byly převážně břidlicí (48 domů), lepenkou (16 domů), umělou břidlicí (5) a hliněnými taškami (6). Značné rozdíly byly mezi velikostmi úřednických a dělnických bytů. Úřednické byty měly většinou od dvou do šesti pokojů a byly vybaveny veškerým příslušenstvím, které sestávalo z kuchyně, pokoje pro služku, předsíně, kabinetu, koupelny, spíže a záchodu. U 14 třípokojových a 17 dvoupokojových úřednických bytů chyběla koupelna, kabinet a pokojík pro služebnou. Jinak byly vybaveny stejně. Dělnické byty byly skromnější. Sedm z nich sestávalo z jednoho pokoje, kabinetu a kuchyně s příslušenstvím, 358 ze světnice a kuchyně, 12 bytů tvořila jenom obytná kuchyně. Vlastní záchod a spížku mělo jen 30 dělnických bytů.

Kolonie U Odry

Rozvod pitné vody byl zaveden do 29 úřednických a 31 dělnických bytů. Na chodbách domů mělo kohoutky s vodou 4 úřednické a 152 dělnických bytů. Ostatní byty měly vodovodní výpustě mimo domy. Splachovací záchody mělo 33 úřednických a několik dělnických bytů. Všechny byty mělo elektrické osvětlení napájené z vlastní nebo městské elektrárny. Šířka ulic v koloniích činila 5 -6 m. Jednotlivé domy stály volně, vpředu měly se zahrádky. U dělnických domů byly postaveny i hospodářské budovy pro chov drobného zvířectva. V kolonii U jámy Františkovy byl v roce 1922 zřízen malý sad s dětským hřištěm. Součásti této kolonie byly i dvě dělnické noclehárny a pekárna. Pekárnu měla i kolonie U Odry.

V obytných domech jámy František bydlelo v r.1928 celkem 2120 osob. S demolicí kolonie U jámy Františkovy bylo započato v letech 1927- 1933 a postupně byla zbourána celá. Z kolonie U Odry stojí dnes pouze 1 dům v nšmž se v současné době nachází prodejna firmy Řempo.

Krausovec (1870-1878)
Krausova kolonie I když tato kolonie nebyla postavena těžaři, nýbrž soukromým podnikatelem (stavební podnikatel Josef Kraus), bydleli v ní převážně havíři. Postaveno bylo 16 jednoduchých přízemních domků, které se nacházely v prostoru mezi dnešními ulicemi Nádražní, Českobratrskou, Mlýnskou a Husovým sadem. Zbourána byla v letech 1910 - 1912.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008.