POLŠTÍ TĚŽAŘI PŘIJÍMAJÍ TVRDÁ OPATŘENÍ K ZÁCHRANĚ FIREM

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 28. 08. 2013

Situace polských černouhelných společností je náročná. I proto zadalo ministerstvo hospodářství konzultantské společnosti Roland Berger vypracování auditu fungování tří největších a státem vlastněných těžařských ?rem KW, KHW a JSW. Cílem je získat jasné a detailní informace o kondici jednotlivých společností, ale i jejich závodů a konkrétních provozů.

ceny

Polští těžaři dále pokračují v omezování těžby, restrukturalizaci provozů a snaze zvýšit konkurenceschopnost svých vysoce nákladových dolů. Náročná doba se nevyhnula ani omezování investic. Ke změnám dochází i v organizaci práce. Například největší evropský těžař Kompania Weglowa přesunul 100 horníků z prodělečného dolu Piekary do dolu Bobrek-Centrum v Bytomi.

     Na největšího evropského producenta koksovatelného uhlí, společnost JSW, ostře dopadají snižující se ceny uhlí. „Zatímco před dvěma lety jsme prodávali tunu koksovatelného uhlí za 300 dolarů, dnes je to 140–150 dolarů. Nedokážeme kompenzovat takový propad přijatými úspornými opatřeními,“ říká generální ředitel JSW Jaroslaw Zagórowski. Vedení ?rmy při ohlašování pololetních výsledků oznámilo, že letos může v důsledku pádu cen hospodařit se ztrátou.

Snižující se ceny trápí i těžaře energetického uhlí KW a KHW. Ti oznámili, že v prvním pololetí letošního roku došlo k meziročnímu poklesu cen energetického uhlí o 11 procent. Firmy v reakci na to vytěžily v prvním pololetí o 2 miliony tun uhlí (8 %) méně než v uplynulém roce. Přesto leželo na jejich skládkách na konci června 7,2 milionu tun, což představuje meziroční nárůst o více než 90 procent. Společnost KW proto připravila plán na období 2013–2015, který jí umožní přizpůsobit se současné situaci na trhu. Firma plánuje vydání dluhopisů za 1,5 miliardy zlotých (asi 9 miliard korun) jištěných uhlím na skládkách, výrazné snížení počtu zaměstnanců, přizpůsobení úrovně produkce poptávce či ostrý boj o místo na ztracených trzích, které obsadilo importované uhlí především z Ruska a USA. Firma chce zároveň zásadně snížit objem uhlí na skládkách.

Omezením závislosti na dodavatelských pracovnících a pružnější možností přemísťovat zaměstnance v rámci provozů chce ?rma ušetřit více než 5,5 miliardy korun. Roční investice by v následujících třech letech neměly přesahovat 7 miliard korun.

Marek Síbrt