Přednáška o technologických novinkách v OKD měla úspěch

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 19. 02. 2013

Bývalí horníci se stále aktivně zajímají o současné dění v našem černouhelném revíru.

Přednáška

Klub přátel hornického muzea v Ostravě oslaví v letošním roce 25 let své činnosti. Za tu dobu klub vydal ve své edici Hornictví včera, dnes a zítra téměř 20 publikací, čtvrtletně vychází Hornický zpravodaj, členové klubu se každoročně i díky podpoře OKD účastní setkání hornických měst, svou aktivitou pomáhají zvelebovat areál muzea v Ostravě-Petřkovicích a jeho okolí, když s pomocí Nadace OKD například v roce 2011 vybudovali naučnou stezku okolo Landeku.

Pravidelně pořádají také řadu zajímavých přednášek týkajících se hornické tematiky. Jedna z nich se konala v Kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích 5. února, když v sále nabitém k prasknutí vystoupil s přednáškou s názvem Nové technologické projekty v OKD technický ředitel firmy Jan Matula. I tato skutečnost kromě pravidelné podpory činnosti klubu ze strany OKD a Nadace OKD ukazuje na to, že firma na hornické důchodce nezapomíná a snaží se jejich aktivity podporovat.

Celá přednáška je na videu v délce 45 minutVe svém vystoupení se Jan Matula zaměřil především na technologické změny, k nimž došlo v OKD v uplynulých letech, a jaké důsledky přinesly pro bezpečnost práce, úroveň pracovního prostředí, efektivitu těžby a ražby, logistiku nebo skladové hospodářství.

Posluchači, kteří odešli ze šachty často před několika desítkami let, neskrývali své překvapení především z míry automatizace, která prostupuje všemi pracovními činnostmi v OKD, a technických parametrů dobývacích a razicích komplexů pořízených v programu POP 2010. Otázky v živé diskusi na závěr akce se ve velké míře týkaly budoucnosti OKD. Ať již v souvislosti s projekty, které mají firmě zajistit dlouhodobou perspektivu a zvýšení efektivity, jako jsou hloubení jámy na lokalitě ČSA Dolu Karviná či ražba překopu mezi Dolem Karviná a Darkovem, nebo záměry OKD rozšířit těžbu prvně jmenovaného dolu do nových lokalit.

Marek Síbrt