Spolupráce hornických měst obohacuje kulturní nabídku

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 22. 01. 2013

Po Havířově otevřeli stálou hornickou expozici také v partnerském Jastrzębiu-Zdroju

Dombrovský

Spolupráce hornických měst obohacuje životy občanů a kulturní nabídku v česko-polském příhraničí.

V minulém čísle jsme psali o otevření stálé expozice přibližující historii města Havířova a vývoj hornictví na jeho území. Výstava vznikla ve spolupráci s polským partnerským městem Jastrzębie-Zdrój. Součástí projektu, nazvaného Historie psaná uhlím a spolunancovaného z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko, bylo rovněž rozšíření obdobné expozice v jastřembské Galerii historie města. Ta byla slavnostně zpřístupněna ve středu 9. ledna. Otevření se zúčastnili zástupci Havířova, havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, krojovaní horníci a další.

Nadpis     Nová rozšířená a modernizovaná jastřembská expozice zabírá několik uhli místností. Hlavní výstava je koncipována jako napodobenina starého důlního díla zajištěného dřevěnou výztuží. Na chodbě se nachází medailérská vitrína s medailemi z uhlí, kovů a keramiky. Ve vedlejší místnosti je minikino. Dotyková obrazovka umožňuje snadnou volbu filmů s hornickou tematikou, mj. také dokumentu o práci horníka v dole. V poslední místnosti jsou vystaveny řezbářské práce v černém uhlí, jejímiž autory jsou místní neprofesionální umělci spojení s hornictvím.

uhli

„Řekl bych, že hornická část naší expozice je věcně bohatší,“ porovnal havířovskou a jastřembskou výstavu zástupce havířovské pobočky KPHMO Zdeněk Dombrovský. „Silnou stránkou polské expozice je na- proti tomu její umělecká řezbářská část,“ dodal. Slavnostního přestřižení pásky se zhostili rukou společnou zástupce primátora Havířova Eduard Heczko a primátor Jastrzębia-Zdroju Marian Janecki. „Děkuji za tuto polsko-českou spolupráci. Uhlí za několik desítek let dojde, ale to, co nám daly doly, zůstane díky této výstavě v povědomí dalších generací,“ konstatoval Janecki.

„Dosud jsme soudili, že uhlí znamená práci a peníze. Od této chvíle to jsou také dějiny,“ dodal vedoucí jastřembské Galerie historie města Marcin Boratyn.