Uhelný anděl pro profesora Grygárka

Autor: Vladislav Sobol <vladislav.sobol(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 28. 10. 2012

Grygarek

Venuše zůstala pro nejlepší snímek, dějiště samotného festivalu Techné bude několik let mimo provoz.

Uhelný anděl, desetikilogramová plastika vykovaná ze železa, nahradila letos Ostravskou Venuši předávanou na mezinárodním festivalu Techné Ostrava jako součást Ceny Stanislava Vopaska za mimořádné zásluhy v oblasti památek uhelného a rudného hornictví. Jejím premiérovým držitelem se stal Jiří Grygárek, profesor Hornicko-geologické fakulty na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě (VŠB-TU).

     „Tak to abych si zařizoval přistavení jeřábu na pódium,“ nechal se slyšet Grygárek (78) poté, co zjistil podrobnosti o podobě ocenění. Uhelného anděla, jehož tvořil v landeckém ateliéru umělec- ký kovář Tomáš Szwancar více než čtrnáct dnů, mu na pódiu předaly pro jistotu dvě hostesky. „Je to pocta mé celoživotní prá- ci,“ řekl profesor z „báň- ské“ s tím, že šedou barvou natřenou a měděnými třpytkami osázenou plasti- ku postaví do renovované spolkové místnosti Klubu přátel Hornického muzea, k jehož členům se počítá. Grygárek absolvoval HGF v roce 1958 a v produktivním věku působil v rudném hornictví na Jesenicku a také v pedagogických funkcích na VŠB-TU (mimo jiné jako vedoucí tehdejší katedry dobývání hlubinných ložisek). Dvacet let nyní uplynulo od jeho jmenování profesorem, před deseti roky mu dal rektor VŠB-TU za profesní zásluhy čestnou medaili Georgia Agricoly.

Ostravská Venuše však z Techné nezmizela nadobro, nadále ji pořadatelé udělují nejlepšímu soutěžnímu snímku. A tím byl letos dokument o zrodu, kontroverzních podmínkách výstavby a současném významu televizní věže na pražském Žižkově. Nejistá je ale – minimálně na dva následující roky – budoucnost samotného festivalu Techné. Porubský kulturní dům bude totiž uzavřen a do roku 2015 bude probíhat jeho rekonstrukce.